Menu Zamknij

Naukowe dowody na globalne ocieplenie

Śnieżna zima

Jakie globalne ocieplenie? Za oknem śnieg i ujemne temperatury. Od kilku lat zima w Polsce nie była taka… zimowa. Klimatosceptycy mają swoją wodę na młyn, żeby wyśmiewać naukowców ostrzegających przed katastrofą klimatyczną. Tymczasem jedna prawdziwa zima nie zmienia niczego w globalnych zmianach, które już zaszły i będą zachodzić w następnych latach. Potrzebujecie faktów potwierdzonych naukowo? Oto one.

Za mną lektura kolejnej książki, która mówi o wyraźnych sygnałach globalnego ocieplenia.

Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, "Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu"
Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”

To dzieło Julity Mańczak i Jakuba Małeckiego, badacza lodu: „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”. Książkę bardzo polecam z kilku powodów.

Po pierwsze, jest to przystępne kompendium wiedzy na temat dzisiejszego stanu Arktyki. Po drugie, mamy tu znakomitą powtórkę wiedzy na temat lodowców (chyba że nie uważaliście na geografii w szkole) oraz sporą dawkę nowych informacji. Po trzecie, książka jest napisana w formie rozmowy autorów, co sprawia, że nie czytamy jej jak podręcznika, ale jak zapis wymiany myśli i spostrzeżeń. Poza tym znajdziemy tu zdjęcia pokazujące piękno Arktyki (książka jest naprawdę bogato ilustrowana), wywiady z naukowcami i badaczami (między innymi z >> Aleksandrą Kardaś) oraz ciekawostki z życia badacza polarnego.

Znajdziemy tu także wyjaśnienie, dlaczego anomalie pogodowe (takie jak mroźne zimy odbiegające od tego, co działo się w ostatnich latach) nie są zaprzeczeniem zmian klimatu.

Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”

Książkę wydało Wydawnictwo Znak w serii Litera Nova.

Można kupić ją tutaj: >> link

Tekst zawiera link afiliacyjny.

Bardzo polecam Wam także >> książkę „Koniec lodu”, która skupia się na różnych miejscach na Ziemi, gdzie globalne ocieplenie zbiera swoje żniwa.

Co to jest globalne ocieplenie?

O zjawisku globalnego ocieplenia mówimy wtedy, kiedy średnia roczna temperatura naszej planety rośnie. 

Portal >> Nauka o klimacie, gdzie znajdziemy świetne naukowe podsumowania sytuacji klimatycznej, podaje, że od lat 70. ubiegłego wieku pomiary wskazują wzrost temperatury globalnej mniej więcej o 0,2°C na dekadę.

„Nauka o klimacie”
„Nauka o klimacie”

Co wpływa na temperaturę na Ziemi?

Zmiany klimatu są wpisane w dzieje naszej planety, która przez miliardy lat podlegała najróżniejszym czynnikom zewnętrznym. Zanim wkroczyliśmy w erę antropocenu, kiedy działalność człowieka zaczęłam wpływać na klimat, te czynniki miały największe znaczenie. Jak opowiada to Jakub Małecki w książce „Początek końca?”, były to:

 • aktywność słońca (średnie cykle 11-letnie – świeci trochę słabiej, potem trochę mocniej itd.),
 • cykliczne zmiany m.in. w rozciągnięciu orbity Ziemi i nachylenia osi jej obrotu, liczone w tysiącach lat,
 • wielkość albedo – pokrywy śnieżnej odbijającej promienie słoneczne,
 • efekt cieplarniany, bez którego nie moglibyśmy żyć na Ziemi – dzięki gazom cieplarnianym (CO2, para wodna, metan) mamy temperatury, w których możemy egzystować. Dopóki nie wkroczył człowiek, gazy cieplarniane były zbilansowane dzięki działalności oceanów i roślinności.

Jakub Małecki w książce „Początek końca?” pisze:

Dodatkowym źródłem gazów cieplarnianych jest niestety człowiek i jego działalność, w tym spalanie paliw kopalnych i masowa hodowla zwierząt. Przez naszą nadwyżkę gazów cieplarnianych bilans przestał się zamykać. Łącznych emisji, naturalnych i ludzkich, nie równoważy naturalne pochłanianie, więc stężenie gazów cieplarnianych w powietrzu rośnie, a z nim temperatura. (s. 115)

Największy wpływ na globalne ocieplenie ma emisja dwutlenku węgla do atmosfery, co ma bezpośredni związek z działalnością człowieka. Jednak już wiadomo, że skutkiem ocieplenia się klimatu są zjawiska, które przyczyniają się do uwalniania innych gazów – na przykład rozmarzanie wiecznej – dziś już nazywanej wieloletnią – zmarzliny emituje do atmosfery metan. Przy okazji tereny dotąd zmrożone dzięki niskim temperaturom, teraz zamieniają się w błoto, co grozi na przykład osuwaniem się gruntu (>> więcej na ten temat).

Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, "Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu"
Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”

Dlaczego globalne ocieplenie jest niebezpieczne?

Wzrost globalnej temperatury już ma fatalne skutki dla ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Choć nie zauważymy tego z dnia na dzień, nasz klimat się zmienia, co wpływa na wszystkie aspekty naszego życia.

Prawdopodobnie umiemy przewidzieć tylko część skutków globalnego ocieplenia. Niektóre z nich są widoczne już dziś, niektóre właśnie zaczęły się przejawiać, niektóre pojawią się być może za 10, 20 lub 30 lat. Do najgroźniejszych następstw należą:

 • stopienie się lodowców, co będzie skutkowało podniesieniem się poziomu morza i zanikiem pokrywy śnieżnej odbijającej promienie słoneczne (przez co temperatura będzie rosła jeszcze bardziej); lodowce są też źródłem wody pitnej, zasilają rzeki potrzebne do upraw – ich zniknięcie będzie wiązało się z kryzysem dostępu do wody,
 • wzrost poziomu morza sprawi, że część lądów zostanie zalana, przez co dom i pracę mogą stracić miliony ludzi,
 • ocieplenie się oceanów, które ma wpływ na globalne zjawiska, takie jak huragany, oraz oczywiście na życie fauny i flory morskiej,
 • zwiększenie ilości pary wodnej w atmosferze (z powodu parowania większej ilości wody zatrzymywanej wcześniej w lodowcach) przyczyni się do większych opadów atmosferycznych, co może skutkować powodziami,
 • z drugiej strony nadejdą uciążliwe i długotrwałe susze, już dziś pojawiające się w Europie Południowej i Środkowej; przyczyniają się one nie tylko do strat w rolnictwie, ale także do groźnych pożarów lasów,
 • zmiany w środowisku, które uderzą w zwierzęta i roślinność – nie są one w stanie reagować odpowiednio szybko na nowe warunki, wiąże się to także z migracją gatunków na tereny, gdzie dotąd nie występowały, wypieraniem rodzimych gatunków i zmianą ekosystemu.

To wszystko uderza pośrednio i bezpośrednio w ludzi, jesteśmy zależni od klimatu bardziej, niż byśmy chcieli. Nasza egzystencja zależy choćby od tego, czy wyprodukujemy odpowiednią ilość żywności i czy mamy dostęp do wody pitnej.

Czy możemy powstrzymać globalne ocieplenie?

W 2015 roku blisko 190 krajów podpisało >> porozumienie paryskie, w którym zobowiązały się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery – jest to obecnie najbardziej palący problem. Założeniem jest zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Wzrost temperatury globalnej o 2°C uruchomi prawdopodobnie nieodwracalne zmiany na naszej planecie.

(Przypomnę tylko, że z porozumienia paryskiego wycofał się Donald Trump, natomiast nowy prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie do niego przystąpił).

Naukowcy są podzieleni, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zatrzymać globalne ocieplenie. Niestety największe znaczenie ma działalność wielkich koncernów opierających swoje działanie na zasobach kopalnych. A to właśnie spalanie tych zasobów na wielką skalę sprawiło, że mamy obecnie kryzys klimatyczny. Produkcja przemysłowa, działalność elektrowni oraz transport to główne źródła emisji CO2. Zmniejszenie tej emisji wymaga natychmiastowych i gruntownych zmian w sposobie pozyskiwania energii. Szczerze mówiąc, nie bardzo te zmiany widzę.

Czy zdążymy jako ludzkość zrezygnować z energii kopalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii i – być może – energii jądrowej? Mamy na to jakieś 10 lat, a może mniej, biorąc pod uwagę, jak szybko następują zmiany w przyrodzie. Jakie są to zmiany?

Dowody na globalne ocieplenie

Wzrost temperatury globalnej

Według wyliczeń NOAA (>> National Oceanic and Atmospheric Administration) w ciągu ostatnich 140 lat dziesięć najcieplejszych lat przypadło na XXI wiek.

2020 rok był drugim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, zaraz po 2016 roku. Dodam, że pomiary te są prowadzone od koło 1880 roku (niektórzy podają, że wiarygodne pomiary są prowadzone od 1850).

W kolejności od najcieplejszego roku w ciągu ostatnich 140 lat możemy wymienić: 2016, 2020, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014, 2010, 2013, 2005. Anomalie temperatury (odchylenie od średniej temperatury globalnej) w wypadku 2016 roku to 1°C, a w 2020 roku – 0,98°C.

Więcej na ten temat, z naukowymi wykresami i linkami do podsumowań, znajdziecie tutaj:

Rok 2020 globalnie drugi najcieplejszy w historii pomiarów instrumentalnych

Topnienie i cofanie się lodowców

Lodowce (wieloletnie masy głównie lodu lodowcowego), są uzależnione od pór roku: w skrócie zimą dzięki nowym opadom śniegu są zasilane w budulec, latem z powodu temperatury tracą swoją masę, która – do niedawna była to naturalna kolej rzeczy – odbudowywała się zimą.

Obecnie mamy do czynienia z topnieniem i cofaniem się lodowców na całym świecie (Jakub Małecki podaje, że około 1% lodowców wykazuje odwrotną tendencję). Ma to ogromne znaczenie dla ludzkości: szacuje się, że 75% zasobów słodkiej wody znajduje się właśnie w lodowcach. Gdyby stopniały wszystkie, poziom morza podniósłby się o 0,4 m, a rzeki zasilane z lodowców mogłyby okresowo wysychać.

Znikanie lodowców jest oczywiście udokumentowane naukowo, ale możemy obserwować to również na zdjęciach, nie tylko satelitarnych. Porównanie dzisiejszego wyglądu lodowców z fotografiami sprzed kilkudziesięciu lat mówi same za siebie. >> Przykłady zanikających lodowców znajdziecie tutaj.

Jesteśmy świadkami bezpowrotnej utraty lodowców. Grenlandia, fot. Ewa Klimont, 2016 r.
Jesteśmy świadkami bezpowrotnej utraty lodowców. Grenlandia, fot. Ewa Klimont, 2016 r.

Ubytek lodu arktycznego

Lód morski (występujący głównie na Oceanie Arktycznym oraz Oceanie Południowym wokół Antarktydy) jest niezwykle istotnym czynnikiem ochładzającym Ziemię, ponieważ odbija promienie słoneczne, dzięki czemu nasza planeta nagrzewa się w mniejszym stopniu (tzw. albedo). Choć na biegunie południowym nie zauważamy jeszcze drastycznego ubytku tego lodu, bardzo dobrze widać jego brak na biegunie północnym.

W przypadku Arktyki obserwacje wykazują wieloletni spadek zasięgu lodu morskiego, szczególnie podczas wrześniowego minimum: z ok. 8 mln km2 w latach 80. XX w. do 4-5 mln km2 w drugiej dekadzie XXI w. Tę różnicę tłumaczy się zmianą klimatu, szczególnie silnie przejawiającą się w tym regionie poprzez ocieplenie. (…) Globalnie powierzchnia lodu morskiego jednak spada, co niesie za sobą poważne konsekwencje. (Julita Mańczak, Jakub Małecki, „Początek końca?”, s. 279-280).

Ubytek lodu morskiego na biegunie północnym to także powód sporów politycznych o to, do kogo należą surowce znajdujące się pod wodą – dostęp do nich został teraz znacznie ułatwiony.

Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, "Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu"
Julita Mańczak, dr Jakub Małecki, „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”

Wzrost temperatury oceanów i ich zakwaszanie

Szacuje się, że od lat 70. ubiegłego wieku mamy do czynienia ze wzrostem temperatury oceanów, której źródłem była przede wszystkim działalność człowieka. Co ciekawe, oceany mają swój ogromny udział w pochłanianiu dwutlenku węgla: według obliczeń oceany emitują do atmosfery CO2, ale znacznie więcej go pochłaniają:

Oprócz pochłaniania ciepła oceany pochłaniają również dwutlenek węgla. Im więcej CO2 trafia do atmosfery, tym więcej wchłaniają go oceany, gdzie reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy, co prowadzi do zakwaszania. Oceany pochłonęły ponad jedną czwartą dwutlenku węgla uwolnionego do atmosfery w wyniku działalności człowieka od 1750 r. >> Źródło

Mamy do czynienia z dwoma efektami globalnego ocieplenia i wzrostu emisji CO2: podniesienie się temperatury i zakwaszanie wód oceanicznych. Są to rzeczy całkowicie mierzalne i bardzo niebezpieczne. Zarówno dla organizmów żyjących w oceanach, jak i dla ludzi czy zwierząt żyjących na lądzie.

>> Polecam książkę „Wściekła pogoda”, gdzie znajdziecie wyjaśnienie mechanizmu powstawania huraganów właśnie przez ocieplanie się oceanów.

„Wściekła pogoda” Friederike Otto. Recenzja

Oceany ocieplają się mniej więcej tak samo, jak atmosfera, choć tylko do pewnej głębokości. Różnica w temperaturze wody utrudnia jej mieszanie się, przez co głębsze partie oceanów są mniej natlenione. To także ma ogromne znaczenie dla życia w wodach oceanicznych.

>> Więcej przeczytacie na przykład tutaj.

Ten tekst jest tylko podsumowaniem obecnej wiedzy, którą sama czerpię ze źródeł naukowych i popularnonaukowych. Myślę, że może być przydatną podpowiedzią, jakie zadawać pytania o klimat i gdzie szukać odpowiedzi. Bardzo polecam sięganie po reportaże pisane przez naukowców, które bardzo obrazowo pokazują, co dzieje się z naszą planetą. I odsyłam do portali naukowych!

Czy chcecie czytać więcej tekstów na temat klimatu? Napiszcie, co Was interesuje!

Opublikowano wklimat, recenzje

Podobne wpisy

4 komentarze

 1. DomologiaStosowana.PL

  Bardzo ciekawy wpis. Szczerze mówiąc, jestem przerażona tym, co dzieje się z naszą planetą… a w szczególności naszym postępowaniem…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies