Menu Zamknij

5 grzechów narciarstwa zjazdowego

5 grzechów narciarstwa zjazdowego

Jakie mogą być ekogrzechy narciarstwa zjazdowego? Tak naprawdę zaczęłam o tym myśleć dopiero kilka lat temu. Zaczęłam się przyglądać, jak wyglądają i działają stoki narciarskie, ile wody zużywa się do armatek śnieżnych i ile energii to wszystko kosztuje. A im bardziej klimat się ociepla, tym więcej energii jest wkładane w utrzymanie stoków.

Wciąż pamiętam pewne spotkanie, które miało miejsce kilka lat temu na zimowym wyjeździe w Małem Cichem. Wychodziłam właśnie z domu z synem na stok, było około 9:30, kiedy w drzwiach stanęła narciarka, starsza ode mnie pewnie o 15, 20 lat. Powiedziała, że właśnie wraca, bo wyszła rano o 6:00 i trzy razy podeszła z nartami Zgorzelisko, trzy razy zjechała. Nie pamiętam, czy miała skitoury, czy zwykłe zjazdówki, w każdym razie zrobiło to na mnie duże wrażenie. Od razu też skalkulowałam, że w ciągu trzech godzin przy niedużej kolejce można skorzystać co najmniej 20 razy z wyciągu (choć włączali go chyba o 9:00).

Narciarstwo zjazdowe ma bardzo dużo ciemnych stron, dlatego świadomie zrezygnowałam z wyjazdów narciarskich. Z wielkim bólem serca, jeżdżę na nartach jakieś 30 lat (z przerwami), uczyłam się jeszcze na starych prostych deskach.

Narty na Zgorzelisku, Małe Ciche
Narty na Zgorzelisku, Małe Ciche

Ekogrzechy narciarstwa zjazdowego

Jest co najmniej 5 różnych powodów, żeby przemyśleć, czy na pewno narciarstwo jest właściwym sportem dla osób kochających naszą planetę.

1. Dewastacja środowiska i zmiana krajobrazu

Przygotowanie stoku narciarskiego zupełnie od nowa to ogromna inwestycja, wymagająca nie tylko środków finansowych, ale także przeróżnych pozwoleń. Podobnie zresztą jest z modernizacją już istniejących wyciągów i tras. Co ciekawe, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot podaje kilka przykładów, kiedy pozwolenia nie były wydane, a stoki narciarskie i tak rozbudowywano…

Stok narciarski jest zwykle używany przez 3-4 miesiące. Przez resztę roku musi być utrzymywany w odpowiedni sposób. Niestety, jak wskazują badania, narciarstwo wpływa znacznie na erozję gleby, co przekłada się m.in. na jej chłonność (spada retencja wód) oraz na jej jakość (ilość składników mineralnych). Duże znaczenie ma praca ratraków.

Poza sezonem zimowym stoki nie mają szansy „odpracować” swojej roli w przyrodzie. Porośnięte są zazwyczaj niezbyt zróżnicowaną roślinnością. Gleba z każdym rokiem staje się coraz bardziej zdegradowana i mniej chłonna, co sprzyja jej wypłukiwaniu.

Raport na temat inwestycji rozbudowy kompleksu narciarskiego na Zgorzelisku (Małe Ciche) mówi o tym, że:

Przed realizacją inwestycji konieczna jest częściowa niwelacja terenu oraz konieczna będzie wycinka drzew i krzewów z fragmentu analizowanego terenu (…) jako trwałe wyłączenie z produkcji leśnej (…) O łącznej powierzchni 0,9660 ha

Takie „wyłączenia” dotyczą każdej budowy i rozbudowy stoków narciarskich. Jest to trwałe wyłączenie pewnego terenu z obszarów naturalnych, zabranie go zwierzętom i roślinom. Cały kompleks w Małem Cichem zajmuje ponad 16 hektarów.

Co warto zapamiętać?

Wytyczanie tras narciarskich, poszerzanie ich, modernizacja, a także budowanie infrastruktury (wyciągi, oświetlenie, usługi, restauracje) to duży koszt dla środowiska. Łączy się m.in.:

 • z wycinką drzew i krzewów (i nie chodzi tu o dwa czy trzy drzewa, ale o kilkaset lub więcej!), często na terenach cennych przyrodniczo,
 • z niwelacją terenu, pracą ciężkiego sprzętu, transportowaniu mas ziemi, niszczeniu naturalnej struktury glebowej,
 • z przerwaniem naturalnych korytarzy ekologicznych,
 • z ingerencją w ukształtowanie terenu, co grozi powstaniem obsuwisk,
 • z niszczeniem gleby, jej erozją i zmniejszaniem chłonności,
 • z budową zbiorników retencyjnych i eksploatowaniem lokalnych źródeł wody.
Małe Ciche, Zgorzelisko
Małe Ciche, Zgorzelisko

2. Rozbudowa infrastruktury, która obciąża środowisko

Narciarze na stoku to nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości. Im większy, ciekawszy, nowocześniejszy kompleks zjazdowy, tym więcej wokół niego dróg, hoteli, samochodów, restauracji, miejsc parkingowych i… ludzi. To wszystko prowadzi do urbanizacji terenów, zabierania przyrodzie kolejnych przyczółków, a także większego niepokojenia zwierząt.

Co warto zapamiętać?

Każda turystyka powinna być odpowiedzialna. Wyjazdy zimowe to wspaniały sposób na odpoczynek i nabranie odporności, ale warto spróbować omijać najbardziej zatłoczone miejsca. Zakopane możemy zastąpić miejscem mniej skomercjalizowanym, może mniej bogatym w infrastrukturę, za to pozwalające wypocząć. Dzięki rozproszeniu turystów mniej ośrodków będzie miało pokusę, żeby rozrastać się i zajmować kolejne tereny.

 • Tłumy turystów to natłok samochodów, a kolejne miejsca parkingowe to także miejsca odebrane przyrodzie.
 • Im więcej turystów w danym miejscu, tym większy impuls do budowania nowych hoteli czy pensjonatów, wytyczania nowych dróg zjazdowych.
 • Więcej ludzi i samochodów to więcej większych dróg.

3. Zasilanie energią wyciągów i oświetlenia

Tu chyba nie ma żadnych wątpliwości. Energia jest potrzebna nie tylko do działania wyciągu, ale także do naśnieżania stoku i utrzymania go w dobrym stanie (ratraki).

Według raportu planowanej rozbudowy stacji narciarskiej w Małem Cichem z 2013 roku energia niezbędna do zasilania całego kompleksu to maksymalnie 15 MWh w ciągu doby w sezonie, średnio 250 MWh miesięcznie w sezonie, 950 MWh rocznie.

Czy to dużo? Niestety nie mam świeższych danych, może nastąpiły jakieś zmiany. Postanowiłam oprzeć się na tym, co mam, i przeliczyć to na dwutlenek węgla, który powstaje przy produkcji energii. Poradziwszy się Janusza Mizernego przyjęłam przelicznik 698 kgCO2/MWh. Według średniego zużycia energii w sezonie wyciąg narciarski przyczynia się do emisji do atmosfery 5,8 ton CO2 dziennie. To są oczywiście prognozy, nie znam obecnych danych.

Co warto zapamiętać:

 • Dopóki wyciągi narciarskie nie będą zasilane wyłącznie energią odnawialną, w sezonie zimowym przyczyniają się do emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery.
 • Co oczywiste, im większy kompleks narciarski, tym więcej energii potrzeba do jego utrzymania, ale im nowocześniejsze rozwiązania, tym większa szansa, że są energooszczędne.

4. Sztuczne naśnieżanie

Rury, którymi pompowana jest woda z potoku do armatek śnieżnych. Wisła 2020 r.
Rury, którymi pompowana jest woda z potoku do armatek śnieżnych. Wisła 2020 r.

Dlaczego sztuczny śnieg jest zły? Przecież to tylko zamarznięta woda, która wraca do obiegu?

Po pierwsze, armatki wodne nie działają na energię słoneczną, pobierają prąd. Znalazłam informację, że koszt wyprodukowania 1 m3 śniegu to 3,5-5 euro, choć oczywiście to może być już nieaktualne. Żeby naśnieżyć stok o powierzchni 1 ha, potrzeba około 1000 m3 wody. Urządzenie ma zwykle moc około 20 kW, we wspomnianym raporcie armatki mają moc 19 kW, pracują około 7 h na dobę i pobierają około 144 kWh na dobę.

Po drugie, woda do sztucznego śniegu musi być skądś pobierana. Owszem, stoki narciarskie mają zbiorniki retencyjne, ale sama widziałam, że armatki są zasilane wodą z najbliższych potoków. W ten sposób zabiera się ludziom i zwierzętom wodę pitną oraz zmienia warunki życia zwierząt żyjących w potokach. W Małem Cichem źródłem wody jest Filipczański Potok, zasilający zarówno armatki śnieżne, jak i zaplecze sanitarne kompleksu. Pobór musi być monitorowany, żeby poziom wody nie spadł poniżej ustalonego.

Po trzecie, choć sztuczny śnieg staje się na powrót wodą lub parą wodną, mamy do czynienia z zaburzeniem jej naturalnego obiegu. Woda zamieniona w śnieg jest czasowo zagospodarowywana na potrzeby rozrywki. Jak już wspomniałam, stoki narciarskie charakteryzują się zerodowaną glebą, która nie wchłania wody tak jak gleba zdrowa. Dodatkowe naśnieżanie, dzięki któremu więcej narciarzy będzie dłużej jeździć, wymaga ratrakowania i powoduje dalszą degradację gleby i brak zasilenia wód głębinowych. To wpływa na potoki zasilane wodami głębinowymi.

Śnieg, który jest sztucznie utrzymywany dłużej niż naturalny, dodatkowo zaburza naturalny cykl wegetacyjny roślin.

Przy okazji opowiem Wam pewną gorzką anegdotę. Kiedy kilka lat temu byłam z synem na wyjeździe narciarskim w Małem Cichem, część stoku na Zgorzelisku była wyłączona z powodu braku pokrywy śnieżnej. Przez cały tydzień widzieliśmy non stop pracujące armatki śnieżne, które powoli zakrywały spory fragment trasy. Kiedy już myśleliśmy, że pod koniec wyjazdu zjedziemy sobie świeżą trasą, przyszedł wiatr i wszystko zdmuchnął, niemal do gołego stoku. Tyle energii poszło w pierony, nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać.

Co warto zapamiętać:

 • Sztuczny śnieg nie ma wartości dla przyrody. Powstaje wyłącznie w celach komercyjnych.
 • Armatki wodne zużywają energię elektryczną, zabierają też z potoków wodę, co wpływa na żyjące w nich zwierzęta.
 • Woda zmagazynowana w postaci sztucznego śniegu jest zatrzymana w przyrodzie. Niekoniecznie też wróci w to miejsce, skąd pochodzi.
 • Nie zawsze przestrzegane są normy pobierania wody z naturalnych źródeł. Znane są przypadki nielegalnego osuszania mokradeł czy potoków.

5. Zanieczyszczenie światłem i hałasem

Choć może nam się wydawać, że zimą przyroda głównie śpi, są przecież zwierzęta aktywne cały rok, które chciałyby korzystać ze swojego domu bez strachu. Niestety duże stoki narciarskie to także dużo światła: oświetlenie trasy pozwala korzystać z tras nawet do 22:00. Do tego dochodzi zwyczaj puszczania głośnej muzyki przy stacjach wyciągu (zapewne aby umilić oczekiwanie w kolejce).

Co warto pamiętać:

 • Stoki czynne do wieczora to duże zanieczyszczenie światłem i hałasem w porach, kiedy część zwierząt odpoczywa, a część ma swoją porę żerowania. Obecność ludzi, światła i hałasu uniemożliwia im zarówno odpoczynek, jak i korzystanie z przestrzeni.
 • Hałas jest powodowany zarówno przez maszyny, jak i przez narciarzy. Do tego dochodzi nagłośnienie, z którego leci radio czy muzyka.

Co zamiast nart zjazdowych?

Jeśli nie chcemy rozstawać się z nartami, może warto wypróbować skitoury lub biegówki? Przy czym trzeba pamiętać, że korzystanie z przyrody, zwłaszcza z obszarów chronionych (parków narodowych, krajobrazowych) musi być podporządkowane obowiązującym przepisom. Niedopuszczalne jest wychodzenie poza szlaki, zjazd po terenach, gdzie nie wolno przebywać itp.

Będzie mi tych nart zjazdowych bardzo brakowało, bo mam wspaniałe doświadczenia z wyjazdów i ten sport dostarczył mi najwięcej wrażeń ze wszystkich. Gdyby kiedyś wymyślono całkowicie ekologiczne wyciągi narciarskie (te budowane w miastach na górkach śmieciowych przynajmniej nie degradują przyrody…), to na pewno wrócę na deski.

A tej zimy po raz kolejny stawiamy na zimowe rowerowanie.

Śnieżna zima
Śnieżna zima

Warto przeczytać:

Opublikowano wekodylematy

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Aktywny

  W dzisiejszych czasach już na nic nie można sobie pozwolić. Wszystko komuś w jakimś stopniu przeszkadza. Ja sam osobiście nie widzę przeszkody w przekształceniu jakiegoś większego kawałka terenu w celu stricte rozrywkowym. Tylko żeby to miało ręce i nogi, to właśnie powinno odbywać się na jednym obszarze. Nie, że na każdej górce zdewastowane środowisko przez armatki i wycinki, ale po prostu przeznaczyć daną górę/dolinę/coś o sensownej powierzchni, aby przeorano ją na potrzeby rozrywkowe. Poprzecinać stoki góry nartostradami, trasami MTB, drogami dla quadów. U podnóża jakaś mocno rozbudowana baza noclegowa. Z drugiej strony potworzyć tereny gdzie przyroda będzie mogła sobie prosperować. Ograniczyć zabudowę, wprowadzić nadzór służb leśnych. Bo tak to odwieczna przepychanka będzie pomiędzy jednymi i drugimi. Efektem jest brak zadowolenia i ciągłe szczucie jednych na drugich bez racjonalności.

  BTW dziwne, że podajecie skitoury jako alternatywę. Przecież ludzie na nich łażą właśnie poza wytyczonymi szlakami, zostawiają śmieci, wkraczają w tereny dzikiej zwierzyny niepokojąc ją. Dla mnie nie ma alternatywy dla zjazdówek w postaci skitourów czy biegówek. To zupełnie inny rodzaj sportu. Wielu narciarzy zjazdowych nie potrafi wręcz jeździć na biegowych i odwrotnie.

 2. Wojciech

  Potrafię sobie wyobrazić radość z jeżdżenia na nartach, natomiast jestem daleki do stwierdzenia, bym miał odpoczywać, to sprawa przyzwyczajeń i charakteru.
  Dla mnie odpoczynek to odpoczynek, ale wyjazd na tzw. narty tłoczenie się w korkach szukanie parkingu, by zjechać kilka razy z górki to snobizm.

  W swojej pracy zdalna naprawa komputerów często nie potrafię usiedzieć na stołku wtedy zestaw ćwiczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies