Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej 2015 – co się będzie działo?

Druga edycja Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zapowiada się równie ciekawie, jak zeszłoroczna – a może nawet jeszcze ciekawiej? Program wykładów, warsztatów i spotkań jest bardzo atracyjny. Na pewno dla osób, które muszą zmagać się z alergiami i nietolerancją pokarmową, takie wydarzenie, skupiające w jednym miejscu wszechstronną ofertę dla alergików, daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy i poznania wygodnych rozwiązań ułatwiających życie.

Uwaga, chcesz dostać wejściówkę na Dni Alergii i Nietolerancji? Napisz do nas – organiczni[at]baranowscy.eu!

Blog Organiczni jest partnerem medialnym Dni Alergii, na pewno będziecie mogli u nas przeczytać relację i obejrzeć zdjęcia z edycji 2015.

Poniżej – informacja prasowa oraz – jeszcze niżej – informacja, co szczególnie polecamy Waszej uwadze.

DNI 2015 fb

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej 2015

21-22 listopada 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się druga edycja
DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ – wydarzenia dla wszystkich osób chcących żyć zdrowo i świadomie.

Po zeszłorocznym sukcesie i ogromnym zainteresowaniu ze strony zwiedzających, organizatorzy Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej w tym roku zapraszają na dwa razy większe wydarzenie. Tak jak w roku ubiegłym jego założeniem jest umożliwienie uczestnikom uzyskania kompleksowych informacji dotyczących sposobów zapobiegania i leczenia wszelkiego rodzaju alergii oraz nietolerancji pokarmowej, jak również zapoznanie się z produktami i skorzystanie z promocyjnej oferty wystawców. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które świadomie podchodzą do swojego stylu życia i zdrowia.

W tym roku przestrzeń wystawowa została podzielona na sektory, w których zwiedzający będą mogli spotkać się z producentami i dystrybutorami produktów z następujących obszarów:

 • GLUTEN & FREE FROM: żywność i napoje bez glutenu, bez laktozy i innych alergenów,
 • SKIN CARE: dermokosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne, odzież specjalistyczna,
 • HOME, HEALTH CARE&MED: sprzęt AGD i medyczny, środki czystości, pościel, środki na roztocza, placówki medyczne, ośrodki wypoczynkowe,
 • ECO & ORGANIC & VEGE: produkty naturalne, ekologiczne, organiczne oraz vege, strefa wykładów EKO-NATURA, innowacyjny DOM HYBRYDOWY.

Na szczególną uwagę w tym roku zasługuje tu rozbudowany sektor ECO, którego główną atrakcją, poza strefą wykładową pod patronatem Hipoalergiczni.pl, będzie stoisko Partnera Strategicznego targów – Domy Hybrydowe. Firma Domy Hybrydowe w swojej ofercie posiada zaawansowane technologicznie domy łączące w sobie w sposób harmonijny i kompleksowy funkcjonalność, ekologię, oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany projekt domu dla osób o podwyższonych wymaganiach zdrowotnych.

Oprócz możliwości zrobienia zakupów, czy poznania nowości rynkowych, na uczestników czeka też dużo innych atrakcji. Będą oni mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach kulinarnych vege
i bezglutenowych
. Zapraszamy też do spotkania z autorami popularnych tytułów m.in. Katarzyną Jankowską, autorką bloga i serii książek „Mama Alergika Gotuje”  , Martą Szloser i Wandą Gąsiorowską z premierą książki „Święta bez pszenicy”, Joanną Anger i Anną Piszczek z tytułem „AlaAntkowe BLW (bobas lubi wybór)”. Dodatkowo swoje umiejętności kulinarne zaprezentują Mistrzowie  Kuchni:  Mirosław Trymbulak i Jola Słoma, czyli niepowtarzalne Atelier Smaku, dr Schar i wielu innych cenionych kucharzy.

Godzinowy program warsztatów:

SOBOTA, 21 listo­pada 2015 r.

STREFA GLUTEN&FREE FROM

 • 11:30–13:30  „Prze­pisy dese­rowe z wyko­rzy­sta­niem karobu” — Mama Aler­gika Gotuje – Kata­rzyna Jankowska
 • 14:00–15:00  „Pie­cze­nie jest pro­ste z mąką firmy Schär”
 • 15:30–17:30 „Święta bez psze­nicy” – Marta Szlo­ser i Wanda Gąsiorowska

STREFA ECO/ORGANIC/VEGE

 • 11:30–13:30 Bobas Lubi Wybór – wspólne goto­wa­nie dla naj­młod­szych z autor­kami książki „Ala­Ant­kowe BLW” – Joanna Anger i Anna Piszczek
 • 14:00–15:00 Pokaz kuli­narny WELMAX

NIEDZIELA, 22 listo­pada 2015 r.

STREFA GLUTEN&FREE FROM

 • 13:00– 14:00  „Kuch­nia Pol­ska — typowe potrawy bez glu­tenu”  — Schär
 • 14:30 – 16:30  „Menu ide­alne zarówno na śnia­da­nie, obiad, czy kola­cję” Mama Aler­gika Gotuje – Kata­rzyna Jankowska

STREFA ECO/ORGANIC/VEGE

 • 10:30 – 12:30 „Gotuj, jedz, zdro­wiej — pro­ste odży­wia­nie dla zdro­wia” – Anna Krasucka
 • 13:30 – 15:30 ATELIER SMAKU – bez­glu­te­nowa kuch­nia wegań­ska Joli Słomy&Mirka Trymbulaka”

Cennym programem Dni będą pasjonujące wykłady znamienitych ekspertów, panele dyskusyjne i debaty w dwóch strefach wykładowych MED oraz EKO/NATURA.

Godzinowy program wykładów:

SOBOTA, 21 listo­pada 2015 r.

STREFA MED

 • 12:00–13:00 “Nie­to­le­ran­cje pokar­mowe w wieku roz­wo­jo­wym i nie tylko” – prof. Maciej Kaczmarski
 • 13:30–14:30 “Pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja skóry małego dziecka i nie tylko — fakty i mity” – dr Lidia Ruszkowska
 • 14:30–15:30 Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z Celia­kią i na Die­cie Bezglutenowej

STREFA EKO-NATURA

 • 11:00–11:45  „Nie­po­żą­dane reak­cje na pokarmy” — Cam­bridge Diagnostics
 • 11:45– 12:15 – “Pro­dukty EKO w die­cie Aler­gi­ków” – Agnieszka Kaniew­ska (Orga­nic Farma Zdrowia)
 • 12:30–14:00 „Jak wyjść z aler­gii pokar­mo­wej” — debata ple­narna maga­zynu Hipo­aler­giczni z udzia­łem eks­per­tów: dr Danuty Myłek, dr. Miro­sława Masteja, dr Marii Bortel-Badury, Mag­da­leny Machlarz — pro­wa­dzi red. nacz. Żaneta Geltz
 • 14:00–15:00 „Szczę­śli­wie Trzy­nastka, czyli 13 pomy­słów na eko­lo­giczne i eko­no­miczne życie”  – Reni Jusis
 • 15:00–16:00  „Ważne co jesz, ważne co prze­ży­wasz — pro­fi­lak­tyka aler­gii w pigułce” – Anna Kra­sucka w roz­mo­wie z Emi­lią Żurek
 • 16:00–17:00 Fore­ver Living Pro­ducts – dr n. med. Mał­go­rzata Stręk

NIEDZIELA, 22 listo­pada 2015 r.

STREFA MED

 • 12:00–13:00 „Katar, zatkany nos — czy to zawsze aler­gia? Jak sobie z tym radzić?” – prof. Bolesław Samoliński
 • 13:30–14:30 „Nie wszystko, co świsz­czy jest astmą” – dr Anna Nowicka
 • 14:30–15:30 „Nie­to­le­ran­cje pokar­mowe – objawy i dia­gno­styka” Mał­go­rzata Fraj­berg (ALAB Laboratoria)

STREFA EKO-NATURA

 • 11:00–12:00 „Jak stwo­rzyć wła­sne, natu­ralne środki czy­sto­ści łagodne dla ludzi i Pla­nety” — Reni Jusis
 • 12:00–13:00 „Bez­pieczny, zdrowy dom, czyli jak zadbać o zdro­wie w naj­bliż­szym oto­cze­niu” — Maciej Dem­ków  (Domy Hybrydowe)
 • 13:30–14:30  Spo­tka­nie z twór­cami kam­pa­nii Bez­pieczna Żywność
 • 14:30–16:00  „Co powo­duje aler­gie wziewne, kon­tak­towe i AZS?”–  debata ple­narna maga­zynu Hipoalergiczni z udzia­łem eks­per­tów: prof. Jerzego Leszka Zala­siń­skiego, Emi­lii Żurek, Bożeny Kie­rył, Ewy Daniel – pro­wa­dzi red. nacz. Żaneta Geltz

Poza tym wydarzenie wspiera grono znamienitych organizacji. Wśród nich należy wymienić Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Fundację Alabaster,  Fundację Pokonać Alergię, które będą przez dwa dni służyły swoją wiedzą i doświadczeniem. W Strefie Relaksu na zwiedzających będą czekały  animacje, teatr cieni, konsultacje psychologów, warsztaty dla rodziców dzieci z AZS.

PLAN-WYSTAWCOW-2015

W tym roku ważnym elementem Dni będzie ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny „Przygotuj się na wstrząs!”, w ramach którego odbędą się co godzinę bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wstrząsu. Kampania wspierana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów oraz w prawidłowym udzieleniu pomocy osobie, u której rozwija się wstrząs anafilaktyczny.

Dni Alergii to także grupa wyjątkowych sponsorów, których zaangażowania nie można pominąć. Ponownie spotkamy tu firmę Robert Thomas – producenta odkurzaczy dla alergików, firmę Schär – producenta żywności bezglutenowej oraz firmę Welmax, mająca w swojej ofercie pościel dla alergików i sprzęt czyszczący.

Zapowiadają się dwa bardzo intensywne i pełne atrakcji dni. Zapraszamy gorąco do współtworzenia atmosfery tego wydarzenia.

www.dnialergii.pl

Organizator: 4TRADE Group Sp. z o. o.

Organiczni polecają Waszej uwadze (kolejność alfabetyczna):

Atelier Smaku

Spo­tka­nie z Jolą Słomą & Mir­kiem Trym­bu­la­kiem – auto­rami książki „Ate­lier smaku. 108 potraw bez­glu­te­no­wej kuchni wegańskiej” 21 listo­pada 2015 o godz. 11.00.

ats-ksiazka2-okladka-WIZ

Jola Słoma i Mirek Trym­bu­lak są pro­jek­tan­tami mody i auto­rami ksią­żek kuchar­skich. Pro­wa­dzą Ate­lier w Gdyni i War­sza­wie. Od 1993 roku dbają o to, aby każdy klient, który odwie­dzi ich pra­cow­nię, nie­za­leż­nie od cech zewnętrz­nych, czy oka­zji poczuł się wyjąt­kowo i wyszedł dobrze ubrany.

Są auto­rami ksią­żek kuchar­skich, m.in. „Nakar­mić duszę” i „Ubrać duszę”, a także pierw­szego wege­ta­riań­skiego pro­gramu kuli­nar­nego „Ate­lier Smaku”’ obec­nego na ante­nie Kuchni od 2008 roku. Obec­nie, w każdą nie­dzielę o 19.00 udo­stęp­niają nowy odci­nek pro­gramu na swoim kanale na Youtube (www.ateliersmaku.tv).

Naj­now­sza — szó­sta książka jest zbio­rem prze­pi­sów pocho­dzą­cych wła­śnie z niego. To 256-stronicowy album o bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej, podzie­lony na sześć dzia­łów, z pobu­dza­ją­cymi ape­tyt zdję­ciami każ­dej z potraw. Każdy z prze­pi­sów posiada dokład­nie wyli­czone war­to­ści odżywcze.

Wyda­nie cha­rak­te­ry­zuje się wielką dba­ło­ścią o detale, m.in. wycię­tym kołem na środku okładki oraz zna­kiem roz­po­znaw­czym autorów-projektantów mody — przy­szytą metką ubraniową.

Pod­czas Tar­gów zapre­zen­tują także nowe autor­skie pro­duk­tów bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej pocho­dzące z ich Pra­cowni Kuli­nar­nej ATELIER SMAKU. Ich jakość i dobry smak z pew­no­ścią zostaną doce­nione nie tylko przez osoby, które z powo­dów zdro­wot­nych czy też ide­olo­gicz­nych sto­sują takądietę.

Balviten

balviten_logo_gluten-freee

Podczas Dni Alergii firma Balviten będzie z promocyjną ofertą. Będzie można u nas zakupić produkty bezglutenowe jak i niskobiałkowe w super cenach.
Będziemy mieli wiele nowości, które zgromadziliśmy od zeszłego spotkania.
Największym hitem na naszym stoisku będzie świeże pieczywo z nocnego wypieku. Wprowadziliśmy do sprzedaży świeże pieczywo – wypiekane w nocy i wysyłane rano do klienta. Świeże pieczywo cieszy się ogromną popularnością.W sprzedaży są świeże bułki, świeże bagietki oraz świeży bochenek chleba. Każdy będzie mógł spróbować świeżego pieczywa podczas Dni Alergii. Będzie również możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie.

BAKRA

bakra2

W tym roku nasze produkty będą dostępne na stoisku Denver Food.

Zapraszamy na warsztaty kulinarne z karobem- prowadzone przez Mama Alergika Gotuje i Atelier Smaku.

Biały Jeleń

logoBialyjelenhipoalergiczny

Produkty marki BIAŁY JELEŃ są hipoalergiczne, stworzone z myślą o osobach z problemami skórnymi i skłonnościami do alergii, nadają się do każdego rodzaju skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej i wymagającej. Linia Biały Jeleń przeszła pozytywnie testy dermatologiczne i jest rekomendowana przez lekarzy (dermatologów, okulistów, urologów). Przeznaczona jest dla cery wrażliwej, suchej, bardzo suchej i atopowej. Linia Biały Jeleń to tradycja sięgająca 1921 roku, kiedy to polskim rynku pojawiło się znane do dziś i wciąż polecane przez lekarzy szare mydło.  Minął prawie wiek, a oferta poszerzyła się i zróżnicowała ogromnie. Dziś to zarówno kosmetyki do higieny osobistej: mydła, żele pod prysznic, produkty do higieny intymnej oraz szampony i płyny do kąpieli, ale też  detergenty w postaci proszków do prania, płynów do prania i płukania ubrań. Mimo różnorodności przeznaczeń tych środków łączy je skuteczność w czyszczeniu i dbałość o skórę, czyniąc linię Biały Jeleń drogą ku zdrowiu i pięknu.

Biozona

logoBIOZONA

Importujemy i dystrybuujemy zdrowe przekąski i słodycze. Starannie dobieramy produkty i współpracujemy ze sprawdzonymi producentami, którzy specjalizują się w produkcji słodyczy i przekąsek o określonym profilu. Są to:

 • słodycze bez cukru słodzone maltitolem,
 • słodycze i dżemy słodzone ekstraktem ze stewii,
 • słodycze i przekąski ekologiczne,
 • przekąski proteinowe,
 • słodycze i przekąski bezglutenowe,
 • słodycze i przekąski bez laktozy.

Bukowy Las

Będziemy promować książkę „Święta bez pszenicy”.

Bukowy_Las-logo

Autorki poprowadzą warsztat kulinarny w sobotę o 15.30. Będą także podpisywać książkę.
Menu na warsztaty:
Bezglutenowe i wegańskie świąteczne gotowanie z autorkami książek „Kuchnia polska bez pszenicy” oraz „Święta bez pszenicy”!

Swieta bez pszenicy-Dni Alergii 2015-plakat A2 5

Wspólnie przygotujemy:
• niezbędne na polskim świątecznym stole pierogi, z ciasta gryczanego zaparzanego, z dwoma wersjami nadzienia – na słodko z suszonych śliwek, podawane z musem jabłko-mango oraz wytrawne z farszem ziemniaczanym z cebulką i tofu,
• gryczano-kukurydziane chlebki ekspresowe z patelni (flatbready), które z powodzeniem zastępują chleb i są szybkie do przygotowania; podamy je z domowym smalczykiem wegańskim, świeżą bazylią, białą rzodkwią i kiszonym ogórkiem,
• a na słodko… budyń z mąki kasztanowej, czyli świąteczna, aromatyczna wariacja na temat popularnego deseru.
Uczestników oraz obserwatorów warsztatów poczęstujemy także pysznymi bezglutenowo-bezcukrowo-wegańskimi, pulchnymi i mięciutkimi pierniczkami.
Będzie pysznie!

Clochee – simply organic, www.clochee.com  

LOGO CLOCHEE

Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj – poznaj nową polską markę naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała Clochee – simply organic.
W naszych produktach nie ma parabenów, silikonów, sztucznych aromatów czy barwników.  Stosujemy surowce z ekologicznymi certyfikatami, dlatego naszą siłą jest doskonała skuteczność i jakość kosmetyków.

Dobrzejemy.pl

W tym toku pojawimy się na stoisku D112.
Będziemy opowiadać o tym, jak korzystać z serwisu i jak wycisnąć z niego maksimum.
Podczas targów będzie także można skonsultować się z dietetyczką.

logo_dobrzejemy

Dr.Hauschka

Kosmetyki Dr. Hauschka nie zawierają żadnych syntetycznych substancji konserwujących, barwiących ani zapachowych, wolne od parabenów, olejów mineralnych, silikonów oraz glikoli polietylenowych PEG. Są opatrzone znakiem jakości BDIH „Kontrolowany kosmetyk naturalny” oraz certyfikatem NaTrue.

Asortyment składa się z ponad 130 różnych produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, a także z kosmetyków do makijażu.

logo nowe

Seria Dr.Hauschka Med do pielęgnacji ciała i jamy ustnej

Dr.Hauschka Med to seria naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała, która ma zaspokoić specjalne potrzeby skóry. Dzięki ochronnym i normalizującym właściwościom kosmetyki te rozszerzają zakres podstawowej serii do pielęgnacji i wspomagają nie tylko codzienną higienę skóry i jamy ustnej, ale pomagają w trakcie terapii medycznych.

Eco&More, EkoDrogeria.pl

eko-drogeria-1416072039

Na stoisku ekoDrogerii & Eco&More w tym roku będzie można znaleźć bogatą ofertę produktów dla alergików, osób ze skórą wrażliwą, chorobami skórnymi itd. Produkty, które będzie można u nas znaleźć to preparaty naturalne, ekologiczne, dermokosmetyki, materiały higieniczne, dla dzieci i dorosłych. Oprócz tego nawilżacze powietrza, spraye antybakteryjne do pomieszczeń oraz  produkty dla zwierząt.

Będzie można zaopatrzyć się w produkty takich marek jak Biolane, Close, Beaming Baby, Simply Gentle, Vukkoset, Simply Gentle, Nikel, Couleur Caramel, Duux oraz nasza nowość, po raz pierwszy w Polsce – Esse Organic – ekskluzywne produkty do pielęgnacji twarzy oraz ciała.

rc3 copy

Podczas trwania targów będzie można również porozmawiać z naszą dermokonsultantką, która udzieli wszelkich informacji na temat produktów oraz postara się dobrać odpowiednie kosmetyki do danego typu skóry lub dolegliwości skórnej. Opowie również o odpowiedniej pielęgnacji skóry z problemami.

Przez cały czas będą z nami wizażyści marki Couleur Caramel, którzy będą wykonywać makijaże zgodne z najmodniejszymi w tym sezonie trendami, używając jedynie produktów certyfikowanych. Oczywiście będzie możliwość ich zakupu na miejscu.

Enso Electronics

logo_enso

Firma Enso Elektronics jest jedyną na polskim rynku firmą, która kompleksowo zajmuje się tematyką medycyny naturalnej. Kompleksowość związana jest z:produkcją urządzeń do elektropunktury (EAV) metodami Voll’a i Vega test jak również generatorów częstotliwościowo-rezonansowych do przeprowadzania seansów terapeutycznych;  -organizowaniem oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie elektropunktury z uzyskaniem Zaświadczenia wg wzoru MEN; -drukiem książek promujących zdrowie zachowywane w naturalny sposób; -prowadzeniem gabinetu do diagnoz elektropunkturowych, gdzie można uzyskać także informacje na temat terapii holistycznych.

Podczas targów zaprezentujemy właśnie urządzenia do diagnostyki EAV (AM Scan) jak również pokażemy podręczne urządzenia do biorezonansowych seansów terapeutycznych Sweeper oraz Biovet.

Chętnych zapraszamy do  udziału w krótkiej diagnostyce dolegliwości alergicznych, jelitowych, skórnych i innych oraz poczucia na własnej skórze czym jest biorezonans.

Dodatkowo wystawimy Nasze książki, które zawierają ogromną dawkę wiedzy. Poszczególne pozycje opisują przyczyny wielu cywilizacyjnych dolegliwości: min. alergia, dysbakterioza, nowotwory oraz podają  recepty oparte na zastosowaniu wyłącznie naturalnych schematów dzięki, którym organizm zaczyna leczyć się sam bez konieczności używania lekarstw.

Fundacja Alabaster

Program STREFY RELAKSU:

2014 Hipoalergiczni.pl Dni Alergii Geltz

 

teatr cieni strefa relaksu

Hipoalergiczni.pl

Hipoalergiczni.pl - baner-smallest

Specjalnie na Dni Alergii redakcja Magazynu Hipoalergiczni przygotowała wydarzenia z udziałem swoich ekspertów. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję wziąć udział w tematycznych debatach plenarnych:

 • 21 listopada w sobotę, o 12:30 – „Jak wyjść z alergii pokarmowej?”,
 • 22 listopada w niedzielę, o 14:30 – „Co powoduje alergie wziewne, kontaktowe i AZS?”

Przez cały czas trwania wydarzenia, na stoisku Magazynu Hipoalergiczni, będzie można skorzystać także z bezpłatnej diagnostyki nowoczesną metodą dr Reinholda Volla. Targi będą też okazją do bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w zakresie alergii, znanymi czytelnikom z licznych artykułów eksperckich publikowanych na łamach Magazynu Hipoalergiczni.

Więcej informacji: http://hipoalergiczni.pl/najwieksze-w-polsce-wydarzenie-dla-alergikow/

Mamania

www.mamania.pl

mamania

Szczególnie serdecznie zapraszamy na warsztat „Bobas Lubi Wybór – wspólne gotowanie dla najmłodszych z autorkami książki „AlaAntkowe BLW”, który poprowadzą Anna Piszczek i Joanna Anger Ala’Antkowe BLW

Razem odkryjemy, co można wyczarować z kaszy jaglanej, jak sprawić, żeby dziecko polubiło warzywa, czym zastąpić jajko w diecie małego alergika oraz co odpowiedzieć na pytanie „czy jest coś słodkiego”?

Warsztat odbędzie się 21 listopada, g. 11.30-13.30
STREFA ECO/ORGANIC/VEGE
zapisy: [email protected]
Po warsztacie będzie można spotkać się z autorkami na stoisku Mamania.

Mama Alergika Gotuje

www.mamaalergikagotuje.pl

mag

 

Informacje na temat tego, co znajdziecie na stoisku MAG oraz jakie warsztaty poprowadzi: http://www.mamaalergikagotuje.pl/targi-dni-alergii-mag-bakra-ulubiona-kawa-mag/

 

MARGITA Produkty Bezglutenowe

www.margita-bezglutenowo.pl

logo_babeczka

Jesteśmy wiodącym producentem świeżej żywności bezglutenowej. W naszej ofercie świeże pieczywo (wg tradycyjnych receptur, bez chemii, na naturalnych składnikach), ciasta, torty, pierogi, pizza, dania gotowe, żurek. Wszystkie nasze wyroby posiadają certyfikat „Przekreślonego Kłosa”. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów bezglutenowych.

Misiontek.pl

misiontek.pl

Misiontek.pl to sklep internetowy z żywnością wysokiej jakości szczególnie lubiany przez alergików. Oferujemy żywność wolną od szkodliwych chemicznych dodatków. Mamy głównie produkty BIO, bardzo dużo bezglutenowych, wolnych od mleka, cukru, soi, orzechów. Polecają nas znani dietetycy i blogerzy kulinarni.

NOVA

logo

NOVA Kosmetyki to polski producent hipoalergicznych kosmetyków opartych o naturalne składniki. Preparaty są wolne od GMO, parabenów, sztucznych barwników, SLES, PEG i silikonów. Formulacje opracowane są  w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia alergii lub podrażnień. Na skuteczność działania produktów wpływają specjalnie wyselekcjonowane surowce, stanowiące połączenie siły natury z innowacyjnym podejściem do pielęgnacji. Zastosowane składniki są najwyższej jakości oraz często posiadają certyfikaty ekologiczne. Kosmetyki odpowiadają wymaganiom wegan i wegetearian (certyfikat VIVA).

OSM Łowicz

www.mleczarnia.lowicz.plwww.facebook.com/bezlaktozy.bezobaw

OSM

Produkty bez laktozy oferowane podczas Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Nowa linia produktów bez laktozy oferowana przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu to specjalna oferta kierowana do osób z nietolerancją laktozy. W ofercie znajduje się 7 produktów:

 • Mleko Milkissima BEZ LAKTOZY,
 • Jogurt Grecki light BEZ LAKTOZY,
 • Jogurt naturalny BEZ LAKTOZY,
 • Serek homogenizowany naturalny BEZ LAKTOZY,
 • Ser Gouda plastry 300 g BEZ LAKTOZY,
 • Ser Gouda BEZ LAKTOZY,
 • Ser Tylżycki  BEZ LAKTOZY.

Synlab

GB_Logo-synlab_lab_services_4c

Nasza oferta jest bardzo szeroka, ale przy okazji tego wydarzenia chcemy się skoncentrować na badaniach laboratoryjnych pomagających w określeniu szczególnych potrzeb dietetycznych konkretnego pacjenta, zarówno tych związanych z już istniejącymi u niego schorzeniami, jak również nakierowanymi na profilaktykę zdrowotną w oparciu o jego indywidualny profil zdrowotny. Będą tu więc prezentowane testy określające różne nadwrażliwości/nietolerancje pokarmowe, zarówno działające poprzez mechanizmy immunologiczne, np.Test nietolerancji pokarmowej 181 (IgG-zależnej), jak również metaboliczne, np. nietolerancja histaminy czy laktozy. Zależy nam na pokazaniu przede wszystkim testów tzw. przesiewowych, czyli takich, które pomagają w identyfikacji problemu u osób jeszcze niezdiagnozowanych, często z niespecyficznymi objawami dla jakiejś konkretnej choroby. Jednym z najważniejszych założeń takich testów jest ich duża dostępność (także cenowa), aby jak największa grupa zainteresowanych mogła z nich skorzystać. Dlatego też przygotujemy specjalne propozycje dla zainteresowanych, którzy odwiedzą nasze stoisko (A-2).

Sylveco

W tym roku będziemy obecni na Dniach Alergii z pełną ofertą SYLVECO, BIOLAVEN oraz najważniejszą linią: SYLVECO dla dzieci.

sylveco

Welmax

welmax_logo_szare

Może przeczytasz także:

Nietoperze. Nocna przygoda z mopkiem zachodnim

Nietoperze to bardzo skryte i trudne do badania ssaki, mające jednak ogromne znaczenie w przyrodzie,

Targi Zero Waste w Warszawie. Dlaczego warto się wybrać?

Uwaga, wydarzenie został odwołane z powodu koronawirusa. Targi Zero Waste w Warszawie w tym roku

Bałtyk: morze śmieci i azotanów

Myślę, że spotkaliście się już nieraz z poruszającymi zdjęciami i filmami, na których sterty śmieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge