Menu Zamknij

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej 2015 – co się będzie działo?

Druga edycja Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zapowiada się równie ciekawie, jak zeszłoroczna – a może nawet jeszcze ciekawiej? Program wykładów, warsztatów i spotkań jest bardzo atracyjny. Na pewno dla osób, które muszą zmagać się z alergiami i nietolerancją pokarmową, takie wydarzenie, skupiające w jednym miejscu wszechstronną ofertę dla alergików, daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy i poznania wygodnych rozwiązań ułatwiających życie.

Uwaga, chcesz dostać wejściówkę na Dni Alergii i Nietolerancji? Napisz do nas – organiczni[at]baranowscy.eu!

Blog Organiczni jest partnerem medialnym Dni Alergii, na pewno będziecie mogli u nas przeczytać relację i obejrzeć zdjęcia z edycji 2015.

Poniżej – informacja prasowa oraz – jeszcze niżej – informacja, co szczególnie polecamy Waszej uwadze.

DNI 2015 fb

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej 2015

21-22 listopada 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się druga edycja
DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ – wydarzenia dla wszystkich osób chcących żyć zdrowo i świadomie.

Po zeszłorocznym sukcesie i ogromnym zainteresowaniu ze strony zwiedzających, organizatorzy Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej w tym roku zapraszają na dwa razy większe wydarzenie. Tak jak w roku ubiegłym jego założeniem jest umożliwienie uczestnikom uzyskania kompleksowych informacji dotyczących sposobów zapobiegania i leczenia wszelkiego rodzaju alergii oraz nietolerancji pokarmowej, jak również zapoznanie się z produktami i skorzystanie z promocyjnej oferty wystawców. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które świadomie podchodzą do swojego stylu życia i zdrowia.

W tym roku przestrzeń wystawowa została podzielona na sektory, w których zwiedzający będą mogli spotkać się z producentami i dystrybutorami produktów z następujących obszarów:

 • GLUTEN & FREE FROM: żywność i napoje bez glutenu, bez laktozy i innych alergenów,
 • SKIN CARE: dermokosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne, odzież specjalistyczna,
 • HOME, HEALTH CARE&MED: sprzęt AGD i medyczny, środki czystości, pościel, środki na roztocza, placówki medyczne, ośrodki wypoczynkowe,
 • ECO & ORGANIC & VEGE: produkty naturalne, ekologiczne, organiczne oraz vege, strefa wykładów EKO-NATURA, innowacyjny DOM HYBRYDOWY.

Na szczególną uwagę w tym roku zasługuje tu rozbudowany sektor ECO, którego główną atrakcją, poza strefą wykładową pod patronatem Hipoalergiczni.pl, będzie stoisko Partnera Strategicznego targów – Domy Hybrydowe. Firma Domy Hybrydowe w swojej ofercie posiada zaawansowane technologicznie domy łączące w sobie w sposób harmonijny i kompleksowy funkcjonalność, ekologię, oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany projekt domu dla osób o podwyższonych wymaganiach zdrowotnych.

Oprócz możliwości zrobienia zakupów, czy poznania nowości rynkowych, na uczestników czeka też dużo innych atrakcji. Będą oni mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach kulinarnych vege
i bezglutenowych
. Zapraszamy też do spotkania z autorami popularnych tytułów m.in. Katarzyną Jankowską, autorką bloga i serii książek „Mama Alergika Gotuje”  , Martą Szloser i Wandą Gąsiorowską z premierą książki „Święta bez pszenicy”, Joanną Anger i Anną Piszczek z tytułem „AlaAntkowe BLW (bobas lubi wybór)”. Dodatkowo swoje umiejętności kulinarne zaprezentują Mistrzowie  Kuchni:  Mirosław Trymbulak i Jola Słoma, czyli niepowtarzalne Atelier Smaku, dr Schar i wielu innych cenionych kucharzy.

Godzinowy program warsztatów:

SOBOTA, 21 listo­pada 2015 r.

STREFA GLUTEN&FREE FROM

 • 11:30–13:30  „Prze­pisy dese­rowe z wyko­rzy­sta­niem karobu” — Mama Aler­gika Gotuje – Kata­rzyna Jankowska
 • 14:00–15:00  „Pie­cze­nie jest pro­ste z mąką firmy Schär”
 • 15:30–17:30 „Święta bez psze­nicy” – Marta Szlo­ser i Wanda Gąsiorowska

STREFA ECO/ORGANIC/VEGE

 • 11:30–13:30 Bobas Lubi Wybór – wspólne goto­wa­nie dla naj­młod­szych z autor­kami książki „Ala­Ant­kowe BLW” – Joanna Anger i Anna Piszczek
 • 14:00–15:00 Pokaz kuli­narny WELMAX

NIEDZIELA, 22 listo­pada 2015 r.

STREFA GLUTEN&FREE FROM

 • 13:00– 14:00  „Kuch­nia Pol­ska — typowe potrawy bez glu­tenu”  — Schär
 • 14:30 – 16:30  „Menu ide­alne zarówno na śnia­da­nie, obiad, czy kola­cję” Mama Aler­gika Gotuje – Kata­rzyna Jankowska

STREFA ECO/ORGANIC/VEGE

 • 10:30 – 12:30 „Gotuj, jedz, zdro­wiej — pro­ste odży­wia­nie dla zdro­wia” – Anna Krasucka
 • 13:30 – 15:30 ATELIER SMAKU – bez­glu­te­nowa kuch­nia wegań­ska Joli Słomy&Mirka Trymbulaka”

Cennym programem Dni będą pasjonujące wykłady znamienitych ekspertów, panele dyskusyjne i debaty w dwóch strefach wykładowych MED oraz EKO/NATURA.

Godzinowy program wykładów:

SOBOTA, 21 listo­pada 2015 r.

STREFA MED

 • 12:00–13:00 “Nie­to­le­ran­cje pokar­mowe w wieku roz­wo­jo­wym i nie tylko” – prof. Maciej Kaczmarski
 • 13:30–14:30 “Pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja skóry małego dziecka i nie tylko — fakty i mity” – dr Lidia Ruszkowska
 • 14:30–15:30 Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z Celia­kią i na Die­cie Bezglutenowej

STREFA EKO-NATURA

 • 11:00–11:45  „Nie­po­żą­dane reak­cje na pokarmy” — Cam­bridge Diagnostics
 • 11:45– 12:15 – “Pro­dukty EKO w die­cie Aler­gi­ków” – Agnieszka Kaniew­ska (Orga­nic Farma Zdrowia)
 • 12:30–14:00 „Jak wyjść z aler­gii pokar­mo­wej” — debata ple­narna maga­zynu Hipo­aler­giczni z udzia­łem eks­per­tów: dr Danuty Myłek, dr. Miro­sława Masteja, dr Marii Bortel-Badury, Mag­da­leny Machlarz — pro­wa­dzi red. nacz. Żaneta Geltz
 • 14:00–15:00 „Szczę­śli­wie Trzy­nastka, czyli 13 pomy­słów na eko­lo­giczne i eko­no­miczne życie”  – Reni Jusis
 • 15:00–16:00  „Ważne co jesz, ważne co prze­ży­wasz — pro­fi­lak­tyka aler­gii w pigułce” – Anna Kra­sucka w roz­mo­wie z Emi­lią Żurek
 • 16:00–17:00 Fore­ver Living Pro­ducts – dr n. med. Mał­go­rzata Stręk

NIEDZIELA, 22 listo­pada 2015 r.

STREFA MED

 • 12:00–13:00 „Katar, zatkany nos — czy to zawsze aler­gia? Jak sobie z tym radzić?” – prof. Bolesław Samoliński
 • 13:30–14:30 „Nie wszystko, co świsz­czy jest astmą” – dr Anna Nowicka
 • 14:30–15:30 „Nie­to­le­ran­cje pokar­mowe – objawy i dia­gno­styka” Mał­go­rzata Fraj­berg (ALAB Laboratoria)

STREFA EKO-NATURA

 • 11:00–12:00 „Jak stwo­rzyć wła­sne, natu­ralne środki czy­sto­ści łagodne dla ludzi i Pla­nety” — Reni Jusis
 • 12:00–13:00 „Bez­pieczny, zdrowy dom, czyli jak zadbać o zdro­wie w naj­bliż­szym oto­cze­niu” — Maciej Dem­ków  (Domy Hybrydowe)
 • 13:30–14:30  Spo­tka­nie z twór­cami kam­pa­nii Bez­pieczna Żywność
 • 14:30–16:00  „Co powo­duje aler­gie wziewne, kon­tak­towe i AZS?”–  debata ple­narna maga­zynu Hipoalergiczni z udzia­łem eks­per­tów: prof. Jerzego Leszka Zala­siń­skiego, Emi­lii Żurek, Bożeny Kie­rył, Ewy Daniel – pro­wa­dzi red. nacz. Żaneta Geltz

Poza tym wydarzenie wspiera grono znamienitych organizacji. Wśród nich należy wymienić Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Fundację Alabaster,  Fundację Pokonać Alergię, które będą przez dwa dni służyły swoją wiedzą i doświadczeniem. W Strefie Relaksu na zwiedzających będą czekały  animacje, teatr cieni, konsultacje psychologów, warsztaty dla rodziców dzieci z AZS.

PLAN-WYSTAWCOW-2015

W tym roku ważnym elementem Dni będzie ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny „Przygotuj się na wstrząs!”, w ramach którego odbędą się co godzinę bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wstrząsu. Kampania wspierana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów oraz w prawidłowym udzieleniu pomocy osobie, u której rozwija się wstrząs anafilaktyczny.

Dni Alergii to także grupa wyjątkowych sponsorów, których zaangażowania nie można pominąć. Ponownie spotkamy tu firmę Robert Thomas – producenta odkurzaczy dla alergików, firmę Schär – producenta żywności bezglutenowej oraz firmę Welmax, mająca w swojej ofercie pościel dla alergików i sprzęt czyszczący.

Zapowiadają się dwa bardzo intensywne i pełne atrakcji dni. Zapraszamy gorąco do współtworzenia atmosfery tego wydarzenia.

www.dnialergii.pl

Organizator: 4TRADE Group Sp. z o. o.

Organiczni polecają Waszej uwadze (kolejność alfabetyczna):

Atelier Smaku

Spo­tka­nie z Jolą Słomą & Mir­kiem Trym­bu­la­kiem – auto­rami książki „Ate­lier smaku. 108 potraw bez­glu­te­no­wej kuchni wegańskiej” 21 listo­pada 2015 o godz. 11.00.

ats-ksiazka2-okladka-WIZ

Jola Słoma i Mirek Trym­bu­lak są pro­jek­tan­tami mody i auto­rami ksią­żek kuchar­skich. Pro­wa­dzą Ate­lier w Gdyni i War­sza­wie. Od 1993 roku dbają o to, aby każdy klient, który odwie­dzi ich pra­cow­nię, nie­za­leż­nie od cech zewnętrz­nych, czy oka­zji poczuł się wyjąt­kowo i wyszedł dobrze ubrany.

Są auto­rami ksią­żek kuchar­skich, m.in. „Nakar­mić duszę” i „Ubrać duszę”, a także pierw­szego wege­ta­riań­skiego pro­gramu kuli­nar­nego „Ate­lier Smaku”’ obec­nego na ante­nie Kuchni od 2008 roku. Obec­nie, w każdą nie­dzielę o 19.00 udo­stęp­niają nowy odci­nek pro­gramu na swoim kanale na Youtube (www.ateliersmaku.tv).

Naj­now­sza — szó­sta książka jest zbio­rem prze­pi­sów pocho­dzą­cych wła­śnie z niego. To 256-stronicowy album o bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej, podzie­lony na sześć dzia­łów, z pobu­dza­ją­cymi ape­tyt zdję­ciami każ­dej z potraw. Każdy z prze­pi­sów posiada dokład­nie wyli­czone war­to­ści odżywcze.

Wyda­nie cha­rak­te­ry­zuje się wielką dba­ło­ścią o detale, m.in. wycię­tym kołem na środku okładki oraz zna­kiem roz­po­znaw­czym autorów-projektantów mody — przy­szytą metką ubraniową.

Pod­czas Tar­gów zapre­zen­tują także nowe autor­skie pro­duk­tów bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej pocho­dzące z ich Pra­cowni Kuli­nar­nej ATELIER SMAKU. Ich jakość i dobry smak z pew­no­ścią zostaną doce­nione nie tylko przez osoby, które z powo­dów zdro­wot­nych czy też ide­olo­gicz­nych sto­sują takądietę.

Balviten

balviten_logo_gluten-freee

Podczas Dni Alergii firma Balviten będzie z promocyjną ofertą. Będzie można u nas zakupić produkty bezglutenowe jak i niskobiałkowe w super cenach.
Będziemy mieli wiele nowości, które zgromadziliśmy od zeszłego spotkania.
Największym hitem na naszym stoisku będzie świeże pieczywo z nocnego wypieku. Wprowadziliśmy do sprzedaży świeże pieczywo – wypiekane w nocy i wysyłane rano do klienta. Świeże pieczywo cieszy się ogromną popularnością.W sprzedaży są świeże bułki, świeże bagietki oraz świeży bochenek chleba. Każdy będzie mógł spróbować świeżego pieczywa podczas Dni Alergii. Będzie również możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie.

BAKRA

bakra2

W tym roku nasze produkty będą dostępne na stoisku Denver Food.

Zapraszamy na warsztaty kulinarne z karobem- prowadzone przez Mama Alergika Gotuje i Atelier Smaku.

Biały Jeleń

logoBialyjelenhipoalergiczny

Produkty marki BIAŁY JELEŃ są hipoalergiczne, stworzone z myślą o osobach z problemami skórnymi i skłonnościami do alergii, nadają się do każdego rodzaju skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej i wymagającej. Linia Biały Jeleń przeszła pozytywnie testy dermatologiczne i jest rekomendowana przez lekarzy (dermatologów, okulistów, urologów). Przeznaczona jest dla cery wrażliwej, suchej, bardzo suchej i atopowej. Linia Biały Jeleń to tradycja sięgająca 1921 roku, kiedy to polskim rynku pojawiło się znane do dziś i wciąż polecane przez lekarzy szare mydło.  Minął prawie wiek, a oferta poszerzyła się i zróżnicowała ogromnie. Dziś to zarówno kosmetyki do higieny osobistej: mydła, żele pod prysznic, produkty do higieny intymnej oraz szampony i płyny do kąpieli, ale też  detergenty w postaci proszków do prania, płynów do prania i płukania ubrań. Mimo różnorodności przeznaczeń tych środków łączy je skuteczność w czyszczeniu i dbałość o skórę, czyniąc linię Biały Jeleń drogą ku zdrowiu i pięknu.

Biozona

logoBIOZONA

Importujemy i dystrybuujemy zdrowe przekąski i słodycze. Starannie dobieramy produkty i współpracujemy ze sprawdzonymi producentami, którzy specjalizują się w produkcji słodyczy i przekąsek o określonym profilu. Są to:

 • słodycze bez cukru słodzone maltitolem,
 • słodycze i dżemy słodzone ekstraktem ze stewii,
 • słodycze i przekąski ekologiczne,
 • przekąski proteinowe,
 • słodycze i przekąski bezglutenowe,
 • słodycze i przekąski bez laktozy.

Bukowy Las

Będziemy promować książkę „Święta bez pszenicy”.

Bukowy_Las-logo

Autorki poprowadzą warsztat kulinarny w sobotę o 15.30. Będą także podpisywać książkę.
Menu na warsztaty:
Bezglutenowe i wegańskie świąteczne gotowanie z autorkami książek „Kuchnia polska bez pszenicy” oraz „Święta bez pszenicy”!

Swieta bez pszenicy-Dni Alergii 2015-plakat A2 5

Wspólnie przygotujemy:
• niezbędne na polskim świątecznym stole pierogi, z ciasta gryczanego zaparzanego, z dwoma wersjami nadzienia – na słodko z suszonych śliwek, podawane z musem jabłko-mango oraz wytrawne z farszem ziemniaczanym z cebulką i tofu,
• gryczano-kukurydziane chlebki ekspresowe z patelni (flatbready), które z powodzeniem zastępują chleb i są szybkie do przygotowania; podamy je z domowym smalczykiem wegańskim, świeżą bazylią, białą rzodkwią i kiszonym ogórkiem,
• a na słodko… budyń z mąki kasztanowej, czyli świąteczna, aromatyczna wariacja na temat popularnego deseru.
Uczestników oraz obserwatorów warsztatów poczęstujemy także pysznymi bezglutenowo-bezcukrowo-wegańskimi, pulchnymi i mięciutkimi pierniczkami.
Będzie pysznie!

Clochee – simply organic, www.clochee.com  

LOGO CLOCHEE

Nie odkładaj do jutra przyjemności, którą możesz mieć dzisiaj – poznaj nową polską markę naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała Clochee – simply organic.
W naszych produktach nie ma parabenów, silikonów, sztucznych aromatów czy barwników.  Stosujemy surowce z ekologicznymi certyfikatami, dlatego naszą siłą jest doskonała skuteczność i jakość kosmetyków.

Dobrzejemy.pl

W tym toku pojawimy się na stoisku D112.
Będziemy opowiadać o tym, jak korzystać z serwisu i jak wycisnąć z niego maksimum.
Podczas targów będzie także można skonsultować się z dietetyczką.

logo_dobrzejemy

Dr.Hauschka

Kosmetyki Dr. Hauschka nie zawierają żadnych syntetycznych substancji konserwujących, barwiących ani zapachowych, wolne od parabenów, olejów mineralnych, silikonów oraz glikoli polietylenowych PEG. Są opatrzone znakiem jakości BDIH „Kontrolowany kosmetyk naturalny” oraz certyfikatem NaTrue.

Asortyment składa się z ponad 130 różnych produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, a także z kosmetyków do makijażu.

logo nowe

Seria Dr.Hauschka Med do pielęgnacji ciała i jamy ustnej

Dr.Hauschka Med to seria naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała, która ma zaspokoić specjalne potrzeby skóry. Dzięki ochronnym i normalizującym właściwościom kosmetyki te rozszerzają zakres podstawowej serii do pielęgnacji i wspomagają nie tylko codzienną higienę skóry i jamy ustnej, ale pomagają w trakcie terapii medycznych.

Eco&More, EkoDrogeria.pl

eko-drogeria-1416072039

Na stoisku ekoDrogerii & Eco&More w tym roku będzie można znaleźć bogatą ofertę produktów dla alergików, osób ze skórą wrażliwą, chorobami skórnymi itd. Produkty, które będzie można u nas znaleźć to preparaty naturalne, ekologiczne, dermokosmetyki, materiały higieniczne, dla dzieci i dorosłych. Oprócz tego nawilżacze powietrza, spraye antybakteryjne do pomieszczeń oraz  produkty dla zwierząt.

Będzie można zaopatrzyć się w produkty takich marek jak Biolane, Close, Beaming Baby, Simply Gentle, Vukkoset, Simply Gentle, Nikel, Couleur Caramel, Duux oraz nasza nowość, po raz pierwszy w Polsce – Esse Organic – ekskluzywne produkty do pielęgnacji twarzy oraz ciała.

rc3 copy

Podczas trwania targów będzie można również porozmawiać z naszą dermokonsultantką, która udzieli wszelkich informacji na temat produktów oraz postara się dobrać odpowiednie kosmetyki do danego typu skóry lub dolegliwości skórnej. Opowie również o odpowiedniej pielęgnacji skóry z problemami.

Przez cały czas będą z nami wizażyści marki Couleur Caramel, którzy będą wykonywać makijaże zgodne z najmodniejszymi w tym sezonie trendami, używając jedynie produktów certyfikowanych. Oczywiście będzie możliwość ich zakupu na miejscu.

Enso Electronics

logo_enso

Firma Enso Elektronics jest jedyną na polskim rynku firmą, która kompleksowo zajmuje się tematyką medycyny naturalnej. Kompleksowość związana jest z:produkcją urządzeń do elektropunktury (EAV) metodami Voll’a i Vega test jak również generatorów częstotliwościowo-rezonansowych do przeprowadzania seansów terapeutycznych;  -organizowaniem oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie elektropunktury z uzyskaniem Zaświadczenia wg wzoru MEN; -drukiem książek promujących zdrowie zachowywane w naturalny sposób; -prowadzeniem gabinetu do diagnoz elektropunkturowych, gdzie można uzyskać także informacje na temat terapii holistycznych.

Podczas targów zaprezentujemy właśnie urządzenia do diagnostyki EAV (AM Scan) jak również pokażemy podręczne urządzenia do biorezonansowych seansów terapeutycznych Sweeper oraz Biovet.

Chętnych zapraszamy do  udziału w krótkiej diagnostyce dolegliwości alergicznych, jelitowych, skórnych i innych oraz poczucia na własnej skórze czym jest biorezonans.

Dodatkowo wystawimy Nasze książki, które zawierają ogromną dawkę wiedzy. Poszczególne pozycje opisują przyczyny wielu cywilizacyjnych dolegliwości: min. alergia, dysbakterioza, nowotwory oraz podają  recepty oparte na zastosowaniu wyłącznie naturalnych schematów dzięki, którym organizm zaczyna leczyć się sam bez konieczności używania lekarstw.

Fundacja Alabaster

Program STREFY RELAKSU:

2014 Hipoalergiczni.pl Dni Alergii Geltz

 

teatr cieni strefa relaksu

Hipoalergiczni.pl

Hipoalergiczni.pl - baner-smallest

Specjalnie na Dni Alergii redakcja Magazynu Hipoalergiczni przygotowała wydarzenia z udziałem swoich ekspertów. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję wziąć udział w tematycznych debatach plenarnych:

 • 21 listopada w sobotę, o 12:30 – „Jak wyjść z alergii pokarmowej?”,
 • 22 listopada w niedzielę, o 14:30 – „Co powoduje alergie wziewne, kontaktowe i AZS?”

Przez cały czas trwania wydarzenia, na stoisku Magazynu Hipoalergiczni, będzie można skorzystać także z bezpłatnej diagnostyki nowoczesną metodą dr Reinholda Volla. Targi będą też okazją do bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w zakresie alergii, znanymi czytelnikom z licznych artykułów eksperckich publikowanych na łamach Magazynu Hipoalergiczni.

Więcej informacji: http://hipoalergiczni.pl/najwieksze-w-polsce-wydarzenie-dla-alergikow/

Mamania

www.mamania.pl

mamania

Szczególnie serdecznie zapraszamy na warsztat „Bobas Lubi Wybór – wspólne gotowanie dla najmłodszych z autorkami książki „AlaAntkowe BLW”, który poprowadzą Anna Piszczek i Joanna Anger Ala’Antkowe BLW

Razem odkryjemy, co można wyczarować z kaszy jaglanej, jak sprawić, żeby dziecko polubiło warzywa, czym zastąpić jajko w diecie małego alergika oraz co odpowiedzieć na pytanie „czy jest coś słodkiego”?

Warsztat odbędzie się 21 listopada, g. 11.30-13.30
STREFA ECO/ORGANIC/VEGE
zapisy: [email protected]
Po warsztacie będzie można spotkać się z autorkami na stoisku Mamania.

Mama Alergika Gotuje

www.mamaalergikagotuje.pl

mag

 

Informacje na temat tego, co znajdziecie na stoisku MAG oraz jakie warsztaty poprowadzi: http://www.mamaalergikagotuje.pl/targi-dni-alergii-mag-bakra-ulubiona-kawa-mag/

 

MARGITA Produkty Bezglutenowe

www.margita-bezglutenowo.pl

logo_babeczka

Jesteśmy wiodącym producentem świeżej żywności bezglutenowej. W naszej ofercie świeże pieczywo (wg tradycyjnych receptur, bez chemii, na naturalnych składnikach), ciasta, torty, pierogi, pizza, dania gotowe, żurek. Wszystkie nasze wyroby posiadają certyfikat „Przekreślonego Kłosa”. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów bezglutenowych.

Misiontek.pl

misiontek.pl

Misiontek.pl to sklep internetowy z żywnością wysokiej jakości szczególnie lubiany przez alergików. Oferujemy żywność wolną od szkodliwych chemicznych dodatków. Mamy głównie produkty BIO, bardzo dużo bezglutenowych, wolnych od mleka, cukru, soi, orzechów. Polecają nas znani dietetycy i blogerzy kulinarni.

NOVA

logo

NOVA Kosmetyki to polski producent hipoalergicznych kosmetyków opartych o naturalne składniki. Preparaty są wolne od GMO, parabenów, sztucznych barwników, SLES, PEG i silikonów. Formulacje opracowane są  w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia alergii lub podrażnień. Na skuteczność działania produktów wpływają specjalnie wyselekcjonowane surowce, stanowiące połączenie siły natury z innowacyjnym podejściem do pielęgnacji. Zastosowane składniki są najwyższej jakości oraz często posiadają certyfikaty ekologiczne. Kosmetyki odpowiadają wymaganiom wegan i wegetearian (certyfikat VIVA).

OSM Łowicz

www.mleczarnia.lowicz.plwww.facebook.com/bezlaktozy.bezobaw

OSM

Produkty bez laktozy oferowane podczas Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej

Nowa linia produktów bez laktozy oferowana przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu to specjalna oferta kierowana do osób z nietolerancją laktozy. W ofercie znajduje się 7 produktów:

 • Mleko Milkissima BEZ LAKTOZY,
 • Jogurt Grecki light BEZ LAKTOZY,
 • Jogurt naturalny BEZ LAKTOZY,
 • Serek homogenizowany naturalny BEZ LAKTOZY,
 • Ser Gouda plastry 300 g BEZ LAKTOZY,
 • Ser Gouda BEZ LAKTOZY,
 • Ser Tylżycki  BEZ LAKTOZY.

Synlab

GB_Logo-synlab_lab_services_4c

Nasza oferta jest bardzo szeroka, ale przy okazji tego wydarzenia chcemy się skoncentrować na badaniach laboratoryjnych pomagających w określeniu szczególnych potrzeb dietetycznych konkretnego pacjenta, zarówno tych związanych z już istniejącymi u niego schorzeniami, jak również nakierowanymi na profilaktykę zdrowotną w oparciu o jego indywidualny profil zdrowotny. Będą tu więc prezentowane testy określające różne nadwrażliwości/nietolerancje pokarmowe, zarówno działające poprzez mechanizmy immunologiczne, np.Test nietolerancji pokarmowej 181 (IgG-zależnej), jak również metaboliczne, np. nietolerancja histaminy czy laktozy. Zależy nam na pokazaniu przede wszystkim testów tzw. przesiewowych, czyli takich, które pomagają w identyfikacji problemu u osób jeszcze niezdiagnozowanych, często z niespecyficznymi objawami dla jakiejś konkretnej choroby. Jednym z najważniejszych założeń takich testów jest ich duża dostępność (także cenowa), aby jak największa grupa zainteresowanych mogła z nich skorzystać. Dlatego też przygotujemy specjalne propozycje dla zainteresowanych, którzy odwiedzą nasze stoisko (A-2).

Sylveco

W tym roku będziemy obecni na Dniach Alergii z pełną ofertą SYLVECO, BIOLAVEN oraz najważniejszą linią: SYLVECO dla dzieci.

sylveco

Welmax

welmax_logo_szare

Opublikowano wwydarzenia

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies