Menu Zamknij

Czy boraks jest ekologiczny?

Czy boraks jest ekologiczny? W kilku swoich przepisach polecam boraks jako znakomity, ekologiczny środek, m.in. odkażający. Używam go naprawdę długo i oczywiście rozsądnie (trzymam go zawsze w zamkniętym, opisanym opakowaniu, wysoko – na szafce pod sufitem, gdzie dzieci nie sięgną). W domu mam dwoje dzieci, dlatego sprawdziłam dokładnie, czy boraks może być dla nich niebezpieczny i w jakiej postaci.

Przeczytaj:

Większość gotowych „mocnych” detergentów (np. tych do czyszczenie muszli klozetowej) jest znacznie bardziej niebezpieczna dla otoczenia niż boraks. Zebrałam na to kilka dowodów.

Czy boraks jest ekologiczny?
Czy boraks jest ekologiczny?

Co to jest boraks?

Tetraboran sodu (sodium tetraborate decahydrate, czteroboran sodu dziesięciowodny, tetraboran disodu), najczęściej używany w pracach domowych, ma wzór chemiczny Na2B4O7∙10H2O i jest krystalicznym ciałem stałym, bezbarwnym, wietrzejącym na powietrzu i słabo rozpuszczalnym w wodzie, w której tworzy słabo zasadowy roztwór – pH 9,2 (prawie niezależne od stężenia).

Ten boraks, którego używamy w domu, jest uwodniony. Zawartość pierwiastka boru w boraksie uwodnionym wynosi 11,4% (w kwasie bornym – 17,5%).

Boraks (źródło: Wikipedia, brak praw autorskich).
Boraks (źródło: Wikipedia, brak praw autorskich).

Może być otrzymywany m.in. z minerałów kornitu i boraksu. Jednym ze źródeł boraksu jest boraks rodzimy Na2[B4O5(OH)4]∙8H2O. Nazwa boraks pochodzi prawdopodobnie z języka arabskiego (od słowa „biały”). Pierwsze odkryte złoża były w Tybecie, na dnie wyschniętego jeziora, skąd Arabowie sprowadzali go Szlakiem Jedwabnym w VIII wieku n.e. W XV wieku był importowany do Europy (wyrób szkła) z Azji (gdzie używano go do produkcji ceramiki). W powszechnym użyciu boraks jest stosunkowo krótko – w XIX wieku odkryto nowe złoża boraksu: we Włoszech, Turcji i Ameryce, dzięki czemu boraks staniał i upowszechnił się.

Zastosowanie boraksu jest wszechstronne: zarówno w przemyśle (szklarski, ceramiczny, kosmetyczny), jak i rzemiośle (lutowanie) oraz przy produkcji środków piorących oraz w laboratoriach chemicznych (substancja buforowa). W medycynie niekonwencjonalnej stosuje się go w leczeniu m.in. grzybicy i artretyzmu (tu więcej szczegółów), mimo że w powszechnym mniemaniu jest to trucizna. W wielu krajach jego sprzedaż jest zabroniona, a w Polsce chyba dość trudno kupić boraks o przeznaczeniu spożywczym. W wielu maściach leczniczych znajdziemy za to kwas borowy (wyższe stężenie boru), ale to już inna historia. Dodajmy, że bor to pierwiastek śladowy, naturalnie obecny w naszym środowisku i diecie. Jest niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu, m.in. do prawidłowego dysponowania wapniem i magnezem (zapobiega wydalaniu tych pierwiastków z moczem) oraz jest istotny w gospodarce hormonalnej.

Zastosowanie boraksu w domu

Ten minerał może nam naprawdę ułatwić pranie i sprzątanie. Możliwości jego wykorzystania są wszechstronne, sama stosuję go do produkcji tabletek do zmywarki i proszku do prania. Jego konkretnym właściwościom poświęcę kiedyś osobny tekst, teraz tylko w skrócie:

Boraks.
Boraks.

Boraks znakomicie sprawdza się w czyszczeniu różnych powierzchni np. w łazience, przydaje się także do szorowania piekarnika. Likwiduje zapachy (np. moczu), odstrasza niechciane owady, przedłuża życie kwiatom ciętym, wybiela pranie, zmiękcza wodę, udrażnia rury… Więcej zastosowań znajdziecie np. tu i tu.

Czy boraks jest żrący?

Takie pytanie zadał pewien czytelnik, który dzięki wpisaniu owej frazy w Google trafił na naszą stronę. Nie, boraks nie jest żrący w tym sensie, że bezpośredni kontakt z tą substancją nie „wyżre” nam skóry, nie wypali oczu. Natomiast działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe, dlatego nie należy go wąchać, a także trzeba przechowywać go w zamkniętym pojemniku (poza tym łatwo wietrzeje). Nie jest potrzebna żadna ochrona dróg oddechowych, jeśli pomieszczenie, w którym używamy boraksu, ma prawidłową wentylację. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

Zacytuję kartę charakterystyki boraksu na temat podrażnienia oczu:

Kontakt z oczami

Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10-15 minut, przy szeroko odchylonej powiece, aby zapewnić wypłukanie całej powierzchni między okiem a powieką. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje do 30 minut skonsultować się z lekarzem.

Oraz na temat podrażnienia dróg oddechowych:

Wdychanie

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, jeżeli podrażnienie nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.

Jeśli doszłoby do spożycia boraksu, pierwsza pomoc wygląda następująco:

Spożycie

W razie spożycia pić dużo wody w celu rozrzedzenia produktu w żołądku, jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. (…)

Obserwacja jest wymagana w przypadku spożycia mniej niż 9 g tetraboranu sodu. W przypadku połknięcia ponad 9 g, należy podawać płyny i kontrolować pracę nerek. Płukanie żołądka zalecane jest tylko u pacjentów z objawami.

W wypadku uwolnienia się większej ilości boraksu zaleca się po prostu zebranie go do pojemnika z zaznaczeniem, że trzeba unikać wdychania oparów (działa drażniąco na układ oddechowy) oraz wzniecania pyłów. Należy też zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia i oczyścić miejsce, gdzie boraks się wysypał, zwykłym środkiem myjącym.

Podczas moich różnych prac domowych zdarzyło mi się powąchać boraks – wrażenie jest nieprzyjemne, natomiast w małych ilościach produkt nie powinien wyrządzić krzywdy.

Jakkolwiek badania na zwierzętach wykazują, że toksyczna dawka boraksu jest naprawdę duża w przeliczeniu na kilogram masy ciała, zaleca się, aby unikały go kobiety ciężarne.

Toksyczność boraksu wyliczona za pomocą wartości LD50 (czyli po jej podaniu połowa badanych szczurów zmarła) dla boraksu bezwodnego wynosi:

 • LD50 (doustnie, szczur): 4500–5000 mg/kg,
 • LD50 (skóra, królik) > 10 000 mg/kg,
 • LD50 (wdychanie, szczur): >2,0 mg/l.

W przeliczeniu na człowieka (toksyczna dawka doustna):

 • 10 kg: 45 000 mg = 45 g,
 • 50 kg: 225 000 mg = 225 g,
 • 70 kg: 315 000 mg = 315 g.

Jako kontrast często zestawia się wartość LD50 soli, która wynosi 3000 mg/kg.

Czy boraks powoduje bezpłodność?

Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że boraks może działać szkodliwie na płód w łonie matki oraz oddziaływać na płodność organizmów męskich. Cały diabeł tkwi w szczegółach, czyli dawce. Poniższe informacje zaczerpnęłam z karty charakterystyki (pogrubienia moje):

Badania na zwierzętach (szczur, mysz, pies) wykazały, że podawanie wysokich dawek produktu wpływa na rozrodczość i funkcje jąder.

NOAEL [poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków] = 9,6 mgB/kg (szczur).

Badania na zwierzętach (szczur, mysz, pies) wykazały, że podawanie wysokich dawek produktu powoduje wady rozwojowe płodu – utratę wagi, zmiany szkieletu.

Działanie rakotwórcze: brak odznak działania rakotwórczego u myszy (kwas borowy).

Działanie mutagenne: brak działania mutagennego (kwas borowy).

Badania epidemiologiczne wykazały brak wzrostu chorób płuc u osób zawodowo narażonych na chroniczne działanie pyłów kwasu borowego i boranu sodu. Badania epidemiologiczne nie wykazały wpływu na rozrodczość u osób zawodowo narażonych na chroniczne działanie pyłów boranów oraz wykazały brak działania dla ogółu społeczeństwa w przypadku wysokiego narażenia na borany w środowisku.

Tak więc używanie boraksu jako środka czyszczącego nie powinno stwarzać zagrożenia dla płodności człowieka (ale zaleca się, aby kobiety w ciąży go unikały).

Czy boraks jest ekologiczny?

Zacznijmy od określenia, co to znaczy ekologiczny. Wyróżniam trzy podstawowe kryteria ekologiczności produktów: sposób pozyskiwania/powstawania, bezpieczeństwo użytkowania i sposób utylizacji. W wypadku boraksu sprawa jest dość złożona ze względu na powszechne – a nieprawdziwe – mity narosłe wokół tego minerału, spowodowane mieszaniem nazw i pojęć. To, co ważne w wypadku czystego boru lub kwasu bornego, nie ma odniesienia do boraksu uwodnionego. W tym tekście staram się uporządkować wiedzę na temat boraksu – tetraboranu sodu (sodium tetraborate decahydrate, czteroboranu sodu dziesięciowodnego, tetraboranu disodu).

 1. Czy jest pozyskiwany w sposób niezagrażający ludziom i środowisku?

Źródła boraksu są naturalne (m.in. dna sezonowych jezior), choć można pozyskiwać ten związek chemiczny w sposób syntetyczny z innych substancji zawierających bor. Boraks wydobywany ze źródeł naturalnych jest oczyszczany (proces rekrystalizacji).

Kopalnia boraksu, Rio Tinto, Kalifornia (zdjęcie Google Maps).
Kopalnia boraksu, Rio Tinto, Kalifornia (zdjęcie Google Maps).

Trudno nazwać wydobycie złóż ekologicznym sposobem pozyskiwania surowców. W wypadku boraksu są to kopalnie odkrywkowe, znacząco zmieniające takie parametry otoczenia, jak choćby krajobraz. Podczas wydobycia i rafinacji boraksu zużywa się duże ilości wody.

Kopalnia boraksu, Rio Tinto, Kalifornia (zdjęcie Google Maps).
Kopalnia boraksu, Rio Tinto, Kalifornia (zdjęcie Google Maps).

Kopalnia boraksu w Stanach Zjednoczonych Rio Tinto (Dolina Śmierci, Kalifornia) chlubi się zrównoważonym zarządzaniem oraz szukaniem rozwiązań, które zmniejszyłyby wpływ wydobycia surowców na środowisko. Niestety, znalazłam źródło mówiące o łamaniu praw pracowniczych przez tę firmę (kliknij), co z kolei stawia pod znakiem zapytania wiarygodność w innych aspektach.

Kopalnia boraksu, Kestelek, Turcja (zdjęcie Google Maps).
Kopalnia boraksu, Kestelek, Turcja (zdjęcie Google Maps).

Największe pokłady boru znajdują się w Turcji, która jest obecnie największym eksporterem tego surowca i producentem m.in. boraksu. Tureckie kopalnie (Bigadiç, Emet, Kestelek, Kırka) są gigantyczne i przynoszą ogromne dochody. Tak duże przedsiębiorstwa generują również zanieczyszczenia środowiska i choć poziom zanieczyszczenia rzek, jezior i wód gruntowych borem wg badań z 2013 roku nie jest alarmujący, stwierdzono obecność tego pierwiastka większą niż normalna w organizmach wodnych („Invisible Face of Boron Pollution in Fluvial Ecosystem: The Level in the Tissues of Sentinel and Nectonic Organisms”).

Kopalnia boraksu, Kırka, Turcja (zdjęcie Google Maps).
Kopalnia boraksu, Kirka, Turcja (zdjęcie Google Maps).

Pozostaje jeszcze kwestia śladu węglowego. Aby boraks dotarł do polskiego domu, musi też przemierzyć kilka tysięcy kilometrów – czy to z Rumunii, czy z Włoch, czy Turcji. Jednak wobec niewyobrażalnej skali przemysłu wydobywczego, który jest źródłem zanieczyszczeń, a sam pochłania energię i do przetwórstwa wykorzystuje znaczne ilości wody, taki ślad węglowy znaczy niewiele.

 1. Czy jego użycie nie jest szkodliwe dla ludzi i środowiska?

O tym pisałam wyżej – jego szkodliwość jest mniejsza niż powszechnie używanej soli. Ponieważ łączy się go z zaburzeniem płodności i wpływem na płód (choć dostępne badania w dużej mierze skupiają się na kwasie borowym, nie boraksie), należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas używania boraksu. W niewielkich ilościach, nawet używany codziennie, nie jest zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.

 1. Czy jego utylizacja nie jest groźna dla ludzi i środowiska?

Utylizacja boraksu w wypadku proszku do prania czy kostek do zmywarki wiąże się ze spłukaniem go do ścieków. W Warszawie nasze ścieki są przesyłane do oczyszczalni Czajka (tu relacja z wizyty w Czajce), skąd woda – czystsza niż pierwotnie pobierana z Wisły – płynie z powrotem do rzeki. Warszawskie ścieki nie dostają się do wód gruntowych. W innych miejscach może być inaczej, dlatego przytaczam informacje na temat przedostawania się boraksu do środowiska i zagrożeń z tego płynących.

Dane na podstawie karty informacyjnej:

 • Bor naturalnie występuje w wodzie morskiej, w stężeniu ok. 5 mg/B/l oraz słodkiej wodzie w stężeniu 0,01–0,4 mg/B/l. W rozcieńczonych wodnych roztworach występuje głównie w postaci niezdysocjowanego kwasu borowego.

 • Bor jest podstawowym pierwiastkiem śladowym dla wzrostu roślin. W dużych dawkach może być szkodliwy dla roślin. Nie dopuszczać do dostania się do wód, ścieków lub gleby.

Mój komentarz: wydaje mi się, że używanie boraksu w warunkach domowych nie jest w stanie zaszkodzić planecie. Warto zawsze pamiętać, aby używać tylko takiej dawki proszku, która jest wystarczająca.

Dawki toksyczne w środowisku wodnym:

Ryby:

 • Gambusia affinis LC50: 5600 mg/l/96 h (substancja badana: kwas borowy),
 • Limanda limanda LC50: 74 mg/l/96 h (substancja badana: czteroboran sodu),
 • Oncorhyncus mykkis LC50: 88 mg B/l/24 dni; LC50 = 54 mg B/l/32 dni (substancja badana:
 • czteroboran sodu),
 • Caratus auratus LC50: 65 mg B/l/7 dni; LC50= 71 mg B/l/3 dni (substancja badana:
 • czteroboran sodu).Skorupiaki:
 • Daphnia magna EC50: 242 mg B/l/24 h (substancja badana: czteroboran sodu),
 • Chironomus riparius LC50= 278 mg B/kg/28 d (substancja badana: kwas borowy).Algi:
 • Desmodesmus subspicatus EC10; 24 mg B/96 h (substancja badana: czteroboran sodu)
 • Stopień zagrożenia wód: Substancja nieznacznie skażająca wodę.

Boraks używany w warunkach domowych – a więc w niewielkich dawkach (nawet gdyby wszyscy w Waszym mieście nagle zaczęli używać boraksu) nie powinien być niebezpieczny dla środowiska. Choćby dlatego, że badania wód wokół kopalni tego minerału (gdzie przetwarza się setki tysięcy ton boraksu rocznie) wskazały na jedynie podwyższoną obecność boru w rzekach czy organizmach żywych.

Podsumowanie

Czy boraks jest ekologiczny? Choć łamałam sobie nad tym pytaniem głowę przez kilka dni, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. A raczej – podsumowując całe swoje dochodzenie mam ochotę powiedzieć: nie, nie jest ekologiczny, bo skala wydobycia tego minerału nie ma szans nie degradować środowiska. To nieosiągalne, aby pozyskiwanie bogactw naturalnych odbywało się bez ogromnych kosztów dla przyrody.

Czy w takim razie można jakkolwiek zbilansować wady i zalety boraksu pod względem bycia eko?

Czy pozyskiwanie i używanie boraksu (sody oczyszczonej czy jakiegokolwiek innego minerału itp.) jest bardziej ekologiczne niż kupowanie detergentów? Tak! Przede wszystkim dlatego, że boraks – używany zgodnie z przeznaczeniem – jest bezpieczny i skuteczny. Jego utylizacja także nie powoduje zagrożenia dla środowiska – oczywiście mówię o ilościach używanych w domu.

Jeśli szanujemy planetę i jest dla nas ważne, jak gospodarujemy jej bogactwami, szanujmy również wszystko, co od niej otrzymujemy. Nie tylko jedzenie, wodę i naturalne tekstylia, także minerały. Używajmy ich rozsądnie, zapoznajmy się z zasadami wykorzystywania boraksu w domu, sypmy go tyle, ile trzeba. Chociaż jest bardzo tani, kosztuje naszą planetę znacznie więcej, niż myślimy.

Gdzie kupić boraks?

Na przykład w Drogerii Ekologicznej.

Do poczytania:

http://drogeria-ekologiczna.pl/boraks-to-boraks.html

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0304_54/en/index6.html

http://www.amara.pl/uploads/catalogerfiles/boraks/Boraks%20karta%20charakterystyki%202014_10.pdf

http://chemiaonline.w.interia.pl/nieorganiczne/sole.html#Na2B4O7

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=2605

http://webmineral.com/data/Borax.shtml#.VJ1oCV4AAA

http://npic.orst.edu/factsheets/borictech.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758818/

http://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/Tetraboran-disodowy%2C-dekahydrat,MDA_CHEM-106303#anchor_Product Information

http://www.coel.krakow.pl/data/technical_info/70/Sodu_tetraboran.pdf

http://www.economy.gov.tr/upload/sectoralreports/Mining.pdf

http://www.boren.gov.tr/en

Opublikowano wekodylematy, ekosprzątanie, ekosłownik

Podobne wpisy

16 komentarzy

 1. Ef

  Pisaliście już o sodzie, teraz o boraksie, a ja z wielką chęcią poczytałabym co macie do powiedzenia o occie.Ostatnio zastanawiałam się, czy naprawdę jest ekologiczny. Co wy na to?:)
  Mimo iż nie mam w rodzinie alergików lubię czytać Wasze wpisy o diecie alergików- kilka pomysłów wprowadziłam do swojej diety. Najbardziej podoba mi się u was rzeczowość- piszecie obiektywnie, nie wychwalacie rzeczy, które na to nie zasługują. Wpisy mogłyby pojawiać się częściej, ale zdaję sobie sprawę, że zebranie rzetelnych informacji i ich zredagowanie zajmuje dużo czasu.
  Z chęcią czytałabym więcej recenzji kosmetyków i środków czystości reklamowanych jako eko i bio- pomoglibyście rozprawić się z mitem, że wszystko, co opatrzone zieloną etykietką i takim napisem jest ekologiczne.

  • joanna

   Dziękujemy za komentarz. Sama bardzo bym chciała pisać częściej. Lubię wyszukiwać ciekawe informacje i prowadzić małe śedztwa, niestety, to zajmuje sporo czasu… Może kiedyś się uda? :) Pozdrawiam!

 2. Zosia

  Kontaktowałam się z firmami, które rozprowadzają boraks i informowano mnie, że ich produkt otrzymywany jest drogą chemiczną.Wydaje mi się, że do spożycia w celu leczniczym należy używać produktu pochodzenia naturalnego. W związku z tym bardzo proszę o informację, gdzie można kupić boraks ze złóż naturalnych.

  • joanna

   Dziękuję za komentarz. Według moich informacji w Polsce nie da się kupić takiego boraksu. Może do spożycia leczniczego wystarczy jakość 99,99% czystości (jakość laboratoryjna)? Taki boraks jest dostępny w sklepach chemicznych.

 3. ewa

  Stosowałam boraks jedynie do sprzątania. I w praniu jako wybielacz.
  Jak dla mnie czteroboran jest dobrym środkiem.

 4. waldemar

  Zakupiony w Waszej Drogerii Ekologicznej Boraks Na2B4O7*10H2O Czystość 99,9% Kraj pochodzenia: Turcja nie ma oznaczenia CZDA / czysty do analizy /, więc moje pytanie brzmi czy ma także właściwości lecznicze. Czym się różnią w/w boraksy w praktyce………..

  • joanna

   Dzień dobry, jest różnica w czystości. Może nie jest duża (zwykle kilka %), jednak nie polecałabym go używać jako lekarstwa.

 5. Marian

  Dzień dobry. Czy stosowanie proszku z boraksu, sody, itd jest wskazane przy odprowadzaniu sciekow do przydomowej oczyszczalni biologicznej z napowitrzaniem? Nie zabije to bakterii w oczyszczalni? Cięzko uzyskać info w tym temacie… Pozdrawiam

  • joanna

   Według moich wiadomości nie powinno to zaburzyć pracy oczyszczalni. A może producent takiej oczyszczalni mógłby pomóc i odpowiedzieć na 100%?

 6. Boraks z octem lub sokiem z cytryny?

  Hej , w kilku miejscach widziałam przepis, aby mieszać boraks z octem lub sokiem z cytryny. Czy to ma sens? Czy nie będzie takiego samego efektu jak wymieszanie sody z octem, czyli neutralizowanie?
  Jaki jest wasz pomysł na mieszankę do uniwersalnego czyszczenia?

  • joanna

   Hej, boraks jest solą, podobnie jak soda. Jego pH jest zasadowe, około 9,5. Mieszanie go z kwasami jest bez sensu.
   Mieszanka do uniwersalnego czyszczenia to pasta sodowa: soda z mydłem w płynie, można dodać zapach :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies