Menu Zamknij

Zanim ścieki trafią do rzeki. O oczyszczalni „Czajka”

Być może ktoś z czytelników pamięta, że dawno temu wymyśliłam zabawę-test, sprawdzający poziom zaangażowania w ekologię (można pobawić się tu).

Często podczas moich rozmów z osobami, które szukają sposobu na ekożycie spotykam się z pewnym niezrozumieniem, kiedy poruszam temat naszej „spuścizny”. A dokładnie mówiąc – wiele osób jest skłonnych zapłacić więcej za produkty, których produkcja czy transport jest dla planety niewielkim obciążeniem i które są bezpieczne w momencie użytkowania. Natomiast o wiele mniej osób zaprząta sobie głowę tym, co dzieje się, gdy dany produkt (lub jego odpady) opuszczają dom, czy to w śmieciach, czy to w ściekach.

Ekologiczność produktu wyznaczają moim zdaniem w równym stopniu trzy aspekty:

 1. Czy jest pozyskiwany w sposób niezagrażający ludziom i środowisku?
 2. Czy jego użycie nie jest szkodliwe dla ludzi i środowiska? (Czasem wiąże się to z przestrzeganiem pewnych zasad).
 3. Czy jego utylizacja nie jest groźna dla ludzi i środowiska?

Tak jak dwie pierwsze informacje możemy wyczytać zwykle na opakowaniu produktu (choć nie wszystkie, przeczytaj np. Czy soda oczyszczona jest ekologiczna?), tak dalsze losy naszych śmieci/ścieków w dużej mierze zależą od tego, gdzie mieszkamy i czy postępujemy zgodnie z instrukcją utylizacji odpadów. Nawet najbardziej ekologiczne produkty mogą np. zapchać kanalizację, a nie wszystkie biodegradowalne pieluchy jednorazowe nadają się na kompost.

Przeczytaj też: Dobre pranie: co lubią oczyszczalnie ścieków

Czego nie widać

Jednym ze śmierdzących problemów jest niewątpliwie utylizacja ścieków. Po części rozumiem, że interesowanie się kanalizacją może być uważane za niegroźne wariactwo, chcę Was jednak namówić do sprawdzenia, czy Wasze ścieki nie są utylizowane w sposób groźny dla środowiska. Dlaczego? O tym na końcu tekstu.

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" - osadniki wtórne.
Oczyszczalnia ścieków „Czajka” – osadniki wtórne.

Przykładowo nie tak dawno jeszcze mieszkańcy lewobrzeżnej Warszawy przyczyniali się do zanieczyszczania Wisły i Bałtyku, ponieważ ich ścieki wędrowały prosto do rzeki. Od 2012 roku dzielnice stolicy leżące po lewej stronie Wisły przesyłają ścieki kanałem wykopanym pod rzeką do najnowocześniejszej oczyszczalni ścieków w Polsce – „Czajki”.

Kanał ściekowy pod centrum Warszawy.
Kanał ściekowy pod centrum Warszawy.

Jeśli mieszkacie w Polsce i jesteście ciekawi, czy Wasze ścieki są oczyszczane, możecie to sprawdzić indywidualnie poprzez podmiot odpowiedzialny za ścieki komunalne w Waszej okolicy. Ewentualnie spróbować poszukać informacji na stronie Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Jeśli używacie szamba, firma odbierająca ścieki także ma obowiązek udzielić informacji, co dalej dzieje się z nieczystościami.

Zwiedziłam "Czajkę" z okazji Światowego Dnia Wody.
Zwiedziłam „Czajkę” z okazji Światowego Dnia Wody.

Nie tak dawno miałam okazję (i przyjemność) zwiedzać warszawską „Czajkę”, poznać i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda nowoczesne postępowanie ze ściekami. To, co znika w naszych rurach odpływowych, jest przesyłane do oczyszczalni ścieków, gdzie w ciągu kilku godzin zostaje poddane procesom filtracji, aby w końcu wrócić do Wisły. Dlaczego wrócić? Dlatego, że w warszawskich kranach płynie woda pobierana spod dna tej rzeki, uzdatniana i przesyłana wodociągami do naszych mieszkań, skąd znów – okrężną drogą – spływa do Wisły.

Porównanie: ściek oczyszczony, osad czynny (z pożytecznymi mikroorganizmami) i ściek surowy.
Porównanie: ściek oczyszczony, osad czynny (z pożytecznymi mikroorganizmami) i ściek surowy.

Jakość wody, która jest zwracana Wiśle, jest wyższa niż ta, która płynie w wyższych partiach rzeki (co jednak nie przekłada się na jakość wody pobieranej do sieci wodociągowej, ponieważ pod dnem woda jest znacznie czystsza). Mam wielką nadzieję, że jeszcze w tym roku będę mogła napisać o procesie uzdatniania warszawskiej wody.

Tak więc, większość warszawiaków oraz mieszkańcy Legionowa, Marek, Jabłonny i Ząbek są podpięci pod miejską sieć kanalizacyjną, która odprowadza ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa i południowej części Mokotowa – przesyłają ścieki do oczyszczalni „Południe”, a południowa część Ursusa jest podpięta pod oczyszczalnię ścieków w Pruszkowie.

Kilka liczb

„Czajka” mieści się w Choszczówce, na Białołęce, po prawej stronie Wisły. Została zaprojektowana w latach 70. ubiegłego wieku, uruchomiona w 1991 roku, a zmodernizowana i rozbudowana w latach 2008–2012. Oczyszczalnia ścieków „Czajka” należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA.

Liczby

52,7 ha – taki obszar zajmuje.

435,3 tys. m3 – tyle ścieków na dobę przez nią płynie.

50 m – taką średnicę mają pokrywy osadników wstępnych.

48 m – taką średnicę mają osadniki wtórne.

8 m – taką głębokość mają reaktory biologiczne.

6 800 m3 – taką objętość ma każdy ze zbiorników do magazynowania biogazu.

Jest to najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków w Polsce, która działa na zasadzie oczyszczania mechanicznego i biologicznego.

Etapy oczyszczania

Warszawskie ścieki z dzielnic po lewej stronie Wisły płyną podziemnymi kanałami zbiorczymi do kolektora, którym są przesyłane do oczyszczalni.

W oczyszczalni ścieki przechodzą kilka etapów oczyszczania – najpierw mechanicznego, potem biologicznego.

Oczyszczanie mechaniczne polega na kilkustopniowym usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń o różnej masie i wielkości. Pierwsze jest oczyszczanie za pomocą krat, których otwory mają boki o długości 6 mm.

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" - hala krat.
Oczyszczalnia ścieków „Czajka” – budynek krat.

Podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków dowiedziałam się, że najpodstępniejszym ściekowym wrogiem są patyczki do uszu, które często pokonują kratki i przedostają się do kolejnych zbiorników oczyszczalni. Dlatego w imieniu MPWiK przypominam czytelnikom, że do kanalizacji nie wyrzucamy żadnych przedmiotów, które mogą stanowić problem zarówno na etapie rur kanalizacyjnych, jak i na etapie oczyszczania ścieków. Te przedmioty to m.in.:

Tego nie wrzucaj do ubikacji!
Tego nie wrzucaj do ubikacji!

Na kratach taśmiowo-hakowych osadzają się tzw. skratki, zanieczyszczenia stałe, które są zbierane i następnie utylizowane (płukane, odwadniane, prasowane, dezynfekowane i spalane w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych). Wśród tych śmieci mogą się zdarzyć naprawdę najróżniejsze przedmioty – lepiej, żeby było ich jak najmniej, dzięki czemu oczyszczalnia ścieków ma ułatwioną pracę.

Ścieki pozbawione największych zanieczyszczeń stałych płyną do piaskowników z odtłuszczaczami. Tam oddzielane są tłuszcze i oleje (zgarniane z powierzchni) oraz zawiesiny mineralne (piasek, żwir, kamyki – zgarniane z dna). Proces unoszenia zanieczyszczeń takich jak tłuszcze, za pomocą pęcherzyków powietrza, nazywa się flotacją. Proces opadania cięższych zanieczyszczeń to sedymentacja. Ponownie – zebrane zanieczyszczenia są przesyłane do STUOŚ.

Napowietrzane piaskowniki z odtłuszczaczami.
Napowietrzane piaskowniki z odtłuszczaczami.

Kolejne zbiorniki, do których trafiają nasze ścieki, to osadniki wstępne, które są w ciągłym ruchu okrężnym. Tu ostatecznie usuwane są zawiesiny łatwo opadające oraz lżejsze od wody.

Zebrane stąd zanieczyszczenia są kierowane do komór fermentacyjnych (o których za chwilę), a ścieki płyną do reaktorów biologicznych.

czajka_10
Osadniki wstępne.

Do tej pory wszystkie zbiorniki, w których odbywało się oczyszczanie ścieków, były hermetyczne – powietrze zanieczyszczone smrodem kierowane jest z nich do dezodoryzacji. Jak się dowiedziałam, wszystkie chemikalia użyte do dezodoryzacji podlegają łatwej utylizacji w oczyszczalni.

Dezodoryzacja powietrza z zamkniętych zbiorników.
Dezodoryzacja powietrza z zamkniętych zbiorników.

Reaktory biologiczne (jest ich 10, każdy o głębokości 8 m) to ogromne, otwarte zbiorniki, w których odbywa się oczyszczanie biologiczne. W komorach napowietrzających ze ścieków usuwane są trzy pierwiastki: węgiel, azot i fosfor, natomiast dodawany jest osad czynny, czyli pożyteczne mikroorganizmy, które żywią się odpadami – związkami biogennymi. Te mikroorganizmy to pierwotniaki (np. orzęski), zamieniające zanieczyszczenia na produkty gazowe, wodę i masę komórkową. W razie potrzeby ścieki są napowietrzane lub uzupełniane w związki chemiczne, potrzebne pierwotniakom do funkcjonowania. Najważniejsze zanieczyszczenia, które są tu przetwarzane, to związki azotu i fosforu – to one mają największe znaczenie jako najbardziej szkodliwe dla środowiska (wpływają m.in. na rozrost glonów w środowisku wodnym). Oczywiście monitoring zawartości ścieków pozwoli w każdej chwili zareagować na nietypowe zanieczyszczenia, jednak do tej pory w „Czajce” nie było potrzeby niestandardowego działania.

Jak się dowiedziałam, mieszkańcy Warszawy mogą bez obawy używać boraksu – w ściekach jest naprawdę śladowa ilość związków boru.

Ścieki z reaktorów biologicznych płyną do osadników wtórnych (jest ich 20). Tu osad czynny (mikroorganizmy) oddzielają się od ścieków i wracają do reaktorów (układ recyrkulacji osadu czynnego) lub częściowo, po zagęszczeniu w wirówkach, płyną do komór fermentacyjnych. Jest to potrzebne, kiedy osad czynny rozrośnie się nadmiernie.

Ścieki, które przebyły już drogę oczyszczania mechanicznego i biologicznego, po usunięciu osady czynnego są kierowane do pompowni odpływowej, skąd płyną kanałem do Wisły. Miejsce, gdzie oczyszczone ścieki wpływają do rzeki, jest ogólnodostępne i podobno lubiane przez wędkarzy.

Energia nie śmierdzi

No dobrze, a co się dzieje z tymi wszystkimi zanieczyszczeniami, które zostały usunięte ze ścieków? Jak się okazuje, mogą być przydatne. Osady wstępne i nadmierne osady czynne są zagęszczane i zbierane w komorach fermentacyjnych.

Komory fermentacyjne.
Komory fermentacyjne.

Tam w warunkach beztlenowych, w temperaturze 36-38°C organiczne elementy są rozkładane w procesie fermentacji metanowej, dzięki czemu powstaje m.in. metan i dwutlenek węgla. Dalej osady są odwadniane w wirówkach i trafiają do STUOŚ, gdzie są suszone i spalane. Więcej na temat Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów Ściekowych tutaj.

Wirówki do odsączania osadów.
Wirówki do odsączania osadów.

Biogaz, uzyskiwany podczas stabilizacji (fermentacji) osadów, jest odsiarczany i przesyłany do dwóch zbiorników – magazynów. Używany jest do pozyskiwania energii na potrzeby oczyszczalni „Czajka”.

Zbiornik na biogaz.
Zbiornik na biogaz.

Energia uzyskana dzięki spalaniu osadów pokrywa 1/3 zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Ze zużytych osadów pozostaje zaledwie 10% odpadów. Oczyszczalnia „Czajka” chwali się, że jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie, o wysokim standardzie ekologiczności (najwyższym w Polsce), również pod względem odzyskiwania energii.

Podsumowanie

Dlaczego nasza wiedza na temat dziejów naszych nieczystości jest tak ważna? Dlatego, że cokolwiek spuszczamy w toalecie czy otworem odpływowym, w mniejszym lub większym stopniu ma wpływ na środowisko oraz otoczenie.

W najlepszym przypadku nasze ścieki wędrują do oczyszczalni, gdzie poddawane są procesom przywracającym wodzie jakość na tyle dobrą, że może popłynąć w rzece. Nie zmienia to faktu, że to, co wrzucamy do kanalizacji, czasem przebywa długą drogę do oczyszczalni. Czy rury kanalizacyjne zawsze są szczelne? Czy mają wystarczająco dużą średnicę, żeby nie zapchać się od nadmiaru śmieci (lub, o zgrozo, od przedmiotów, których absolutnie nie powinniśmy tam wrzucać)?

A pomijając już kwestię spuszczania ścieków i zapominania o nich… Nawet jeśli nasze proszki do prania czy tabletki do zmywarki nie wyrządzą szkody środowisku, to zastanówmy się dwa razy nad tym, czy ich produkcja i użycie nie zagraża środowisku, nam i naszym dzieciom.

Oczyszczalnia ścieków "Czajka".
Oczyszczalnia ścieków „Czajka”.

W najgorszym przypadku nasze ścieki trafiają prosto do najbliższej rzeki, po drodze zanieczyszczając wody gruntowe (nieszczelna kanalizacja, szambo itp.). Wszystkie związki chemiczne, które znajdują się w ściekach, mają jakiś wpływ na organizmy żywe. Woda z proszkiem do prania, detergentami do mycia naczyń (tabletki do zmywarki), fekalia, resztki jedzenia, substancje wysoce szkodliwe (np. lekarstwa, silne środki czyszczące) mogą nie tylko przedostać się do wody pitnej pobieranej z gębi ziemi, ale także do rzek, które nawadniają pola, poją zwierzęta czy z których woda opada w postaci deszczu na całą okolicę. Przeczytaj przykładowo o zwykłych tabletkach do zmywarki – jak bardzo mogą być szkodliwe dla środowiska!

Choć wylewanie różnych kłopotliwych substancji do zlewu czy toalety wydaje się wygodne i proste, pamiętajmy, że nie pozostaje to obojętne dla środowiska i nas samych. Im bardziej dbamy o to, co zawierają nasze ścieki, tym bardziej dbamy o samych siebie. Pomijam już fakt, że nierozsądne korzystanie z kanalizacji może doprowadzić do jej zapchania, czego głównymi ofiarami staniemy się my.

Linki dla ciekawych:

Opublikowano wekodylematy, ekosprzątanie, miejsca, słowo od autora

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Valter

  Mam pytanie które mnie trapi a mało kto zapewne jest w stanie na nie odpowiedzieć wśród przeciętnego plebsu, jak wygląda oczyszczanie ze spermy, krwi? Czy jest szansa że taka woda trafiająca do rur mieszkalnych może zawierać te płyny organiczne (niedajbog)?

  • joanna

   Wydaje mi się, że wszystkie płynne substancje organiczne tego typu ulegają rozkładowi bardzo szybko (w końcu sperma czy krew pozostawiona na powietrzu tracą swoje właściwości po kilkunastu – kilkudziesięciu minutach, w wodzie może to być dłużej). Poza tym są w tak dużym rozcieńczeniu, że nie powinny być jakimś zagrożeniem. Trzeba by się zastanowić nad strukturą i właściwością białek i sprawdzić, kiedy ulegają destrukcji w wodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies