Warsztaty

Tu znajdą się wszystkie informacje o rodzajach warsztatów, które prowadzę.

Referencje

MAL Samogłoska:

Joanna Baranowska wyszła z oddolną inicjatywą poprowadzenia w MAL Samogłoska spotkań „Mydlenie na Bielanach”. Cykl realizowany jest w formule sąsiedzkiej, polega na swobodnej wymianie doświadczeń i wiedzy związanej z robieniem naturalnego mydła w domowych warunkach. Każde spotkanie poświęcone jest innej recepturze, którą uczestnicy samodzielnie wykonują pod okiem prowadzącej. Cenimy współpracę z Joanną Baranowską za jej zaangażowanie społeczne, otwartość na grupę i gotowość do eksperymentowania z naturalnymi surowcami.